El meu marit va morir per accident, les deutes a nom de tots dos les tinc d´assumir senceres?

30-12-2016Meneame

El meu marit va morir per accident, les deutes a nom de tots dos les tinc d’assumir senceres? No he acceptat herència. Joan

Els actius i passius d’una herència es transmeten a l’hereu. Per tant, la part dels deutes del seu marit les assumirà el seu hereu.
El més recomanable és que en cas de voler acceptar una herència, prèviament acudeixi al seu advocat de confiança perquè pugui estudiar totes les possibles implicacions de l’acceptació.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS