A principi de curs, vam autoritzar a l´escola del meu fill a publicar imatges on surti ell. És revocable aquesta autorització?

10-04-2017Meneame

Tractant-se de menors de 14 anys, la publicació d'imatges seves necessita el consentiment dels titulars de la pàtria potestat o tutor, i aquest consentiment és essencialment revocable.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS