Quants dies pot estar el teu cotxe aparcat en un mateix lloc abans que la policia el consideri abandonat i se l´emporti la grua?

07-08-2017Meneame

La Llei de Seguretat Vial, en els seus articles 84, 85 i 86, regula la immobilització, retirada i dipòsit, així com el tractament de residu sòlid d'un vehicle, respectivament. Les causes per les que es pot immobilitzar un vehicle són diverses: que circuli sense la documentació, que presenti deficiències que facin perillosa la seva circulació, que el conductor circuli sense el casc o que doni positiu en un control de drogues o alcoholèmia, o que el vehicle contamini por damunt dels nivells permesos. La retirada i dipòsit d'un vehicle, també atén a unes causes condicionants. Les més comunes són: obstaculitzar la circulació de vehicles o vianants (doble fila o estacionat en la vorera), o bé estar estacionat en una zona no permesa o reservada per persones amb discapacitat.

Quan es considera com abandonat un vehicle que es trobi estacionat en la via pública?
Depenent de la Comunitat Autònoma on ens trobem, varien aquests criteris però, en general, hi ha quatre causes que ho determinen:

- Portar més d'un mes sense moure's en la via pública.
- No tenir la ITV, les assegurances i l'impost de matriculació al dia.
- Tenir una avaria que li impedeixi moure's del seu estacionament de la via pública.
- Estar estacionat en la via pública i mancar de plaques de matrícula.

Una vegada rebuda la notificació de l'existència d'un vehicle possiblement abandonat, l'ajuntament ha d'iniciar un procediment administratiu, amb un mes de termini, per verificar l'estat del vehicle i intentar contactar amb el seu titular. Hem de ser conscients que abandonar un cotxe és considerat falta greu i, com a tal, pot ser sancionat amb una multa entre els 600 i els 3.000 €. Si passat un mes el propietari segueix sense retirar el seu vehicle, ho farà la mateixa autoritat competent, portant el cotxe a un dipòsit on romandrà durant dos mesos més i s'intentarà tornar a contactar amb el propietari. Si aquest no recorre la situació en la qual es troba el vehicle, passarà a convertir-se en residu sòlid urbà, amb el que l'ajuntament habilitarà el seu desmuntatge i reciclat del sistema de líquids i la bateria, per procedir a la seva destrucció i desballestament.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS