En un hotel, em poden aplicar el dret d´admissió per no pagar la taxa turística?

01-09-2017Meneame

Si em nego a pagar la taxa tusítica d'un hotel, tenen dret d'admissió? No dependria de la Generalitat aquest dret d'admissió a cobrar ells la taxa?

El dret d’admissió és la facultat que tenen els titulars dels establiments públics i els organitzadors d'espectacles i d'activitats recreatives de fixar les condicions en les quals els consumidors i usuaris poden accedir-hi dins d'uns límits legals. Per això, el referit dret no depèn de la Generalitat, sinó de l’establiment.

Joan Blanco Ginés
Advocat.
PRAT SÀBAT ADVOCATS