Si un ajuntament accepta un pressupost on les condicions de pagament són 50% a la comanda i la resta el dia dels fets i després de 9 setmanes encara no ha pagat, se li poden reclamar despeses?

13-10-2017Meneame

No ens especifica en la seva consulta quin tipus de contracte tenia amb aquesta administració. Amb caràcter general, indicar que la Llei de Contractes del Sector Públic estableix que l'administració ha de pagar el preu dintre dels trenta dies següents a l'aprovació de la certificació d'obres o dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o dels serveis prestats amb el que establia el contracte.

En cas contrari, tindrà dret a reclamar interessos de demora, i la indemnització per les despeses de cobrament. És necessari per a això que s'hagi presentat la corresponent factura al registre administratiu corresponent, dintre dels trenta dies des del lliurament de la mercaderia o la prestació del servei.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS