El meu veí vol entrar a fer obres a casa meva per arreglar unes humitats. Tinc l´obligació de deixar que faci aquestes obres a casa meva?

31-10-2017Meneame

En el cas d'una comunitat de propietaris, la llei estableix que els elements privatius estan subjectes a les restriccions imprescindibles per a fer les obres de conservació i reparació dels elements comuns i d'altres elements privatius, si no hi ha cap altra manera de fer-les, o l'altra manera és desproporcionadament cara o carregosa. Aquesta regla també seria aplicable en cas de propietats que no estiguin en propietat horitzontal, com a relacions de veïnatge. En tot cas, s'hauria de fer de la manera que menys perjudicis li ocasioni.

MIQUEL GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.