He llogat un pis i m´han imposat una clàusula d´estança obligatòria de dos anys amb penalització d´1 mes per any que falti per complir. Puc anul·lar-la per marxar abans?

15-12-2017Meneame

La indemnització fixada en el contracte, pel cas de resolució anticipada, és plenament legal i vàlida. Per consegüent, si vostè vol rescindir el contracte sense causa justa que el legitimi i abans que venci el termini pactat, haurà d'abonar la indemnització que pertoqui.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS