Si un dels tres fills d´una família ha viscut sempre amb els pares, el poden obligar els seus dos germans a vendre o llogar el pis quan els pares morin?

19-02-2018Meneame

Pregunta completa: Si un dels tres fills d'una família ha viscut sempre amb els pares, el poden obligar els seus dos germans a vendre o llogar el pis quan els pares morin? Si el fill que viu al pis es compromet a pagar l'IBI i tots els rebuts de gas, aigua i llum hauria de pagar més coses? Tots tres hauran de pagar herència de pis per igual? Què pot fer el que viu el pis per seguir allà?

En primer lloc, entenem que està parlant d'un cas hipotètic, ja que sembla que els seus pares estan vius. Així doncs, s'haurà de respectar la voluntat d'aquests, reflectida en testament. En cas de no atorgar-se testament, l'herència correspon en primer lloc als fills, però també s'han de tenir en compte els drets successoris del cònjuge vidu, especialment l'usdefruit universal de l'herència. Si, al contrari, està parlant d'una situació actual, li convidem a posar-se en contacte amb el nostre despatx, ja que les possibilitats que s'obren són massa grans per parlar-ne en un espai tan limitat com aquest consultori.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS
www.pratsabat.com