Quants dies pot durar un permís per malaltia d´un treballador?

06-04-2018Meneame

Els treballadors tenen de forma general fins a dos dies de permís retribuït per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs al domicili, de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Si el treballador necessita fer un desplaçament per aquest motiu, el termini serà de 4 dies. (Art. 37.3 ET). Aquest permís pot estar millorat pel conveni col·lectiu que li sigui d'aplicació.

Ara bé, el treballador, si amb la pregunta es refereix a això, no té permís quan és ell mateix qui està malalt, en aquest cas haurà de demanar la baixa laboral.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com