Si estic a l´atur i no cobro subsidi ni atur perquè vaig haver de renunciar a un contracte, com és que em fan pagar les receptes mèdiques i consto com si estigués en situació d´alta?

08-06-2018Meneame

Per resoldre aquesta qüestió em permeto redirigir-li a la següent pàgina de la web de la Generalitat de Catalunya, on consta tant els supòsits en què no s'han de pagar els medicaments, com el procediment i formularis per reclamar la devolució, quan correspongui:

http://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/atencio-farmaceutica/medicaments-altres-productes/financament-public-medicaments/nou-model-copagament/index.html

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com