Una persona va tancar l´empresa perquè devia molts diners i està declarat com insolvent. Resulta, però, que continua treballant a la mateixa empresa que va tancar fen veure que té una altra empresa. Com puc denunciar-ho?

08-06-2018Meneame

No és fàcil la resposta. Quan una persona es diu que és declarada insolvent poden haver passat vàries coses, que fos empresari o autònom, no pogués pagar els deutes que tenia (proveïdors, lloguers, hisenda...) i per evitar perdre els seus béns personals, insta un concurs de creditors. Si se'l declara fraudulent el concurs els seus béns personals poden ser utilitzats per pagar els deutes existents i en el cas que no sigui decretat fraudulent els seus béns queden protegits.

La insolvència vol dir que no té béns de cap tipus i deutes pendents de pagar, i com que no en pot fer front, ja que no té béns ni diners per pagar, se'l declarar insolvent. Això no vol dir que no pugui treballar, el que passarà segurament serà que els seus ingressos seran inferiors al salari mínim interprofessional i no se li podrà embargar res.

És difícil d'acreditar que estarà treballant per un mateix, ja que s'utilitzaran estratègies jurídiques per evitar-ho.

Josep Prat Riuró
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com