Vaig rebre una multa de radar en la qual sortien dos vehicles a la foto. No m´han pogut demostrar quin vehicle es va saltar el radar i començo a pensar que la van enviar a tots dos vehicles i van pensar que algun ximple pagaria.

01-10-2018Meneame

Pregunta completa: Vaig rebre una multa de radar en la qual sortien dos vehicles a la foto. Vam presentar dos recursos amb el RACC, jo els hi vaig preguntar a vostès si era legal i em van contestar que no era legal. Vaig anar al defensor del ciutadà i em van dir que ho tenia molt clar que era il·legal, tot i això vaig haver de pagar perquè no m'embarguessin el compte. No m'han pogut demostrar quin vehicle es va saltar el radar i començo a pensar que la van enviar a tots dos vehicles i van pensar que algun ximple pagaria. Gràcies.

Em sap greu l'experiència que hagi tingut, si hagués continuat per la via contenciosa, és a dir els Jutjats Contenciosos Administratius, segurament aquests li haurien donat la raó, ja que el fet que es vegin dos vehicles a la foto és impossible saber a quin s'ha d'imputar l'accés de velocitat.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCAT
www.pratsabat.com