Puc vendre legalment les meves aqüarel·les sense perdre la meva pensió?

04-04-2019Meneame

Bon dia. Com puc vendre les meves aquarel·les legalment, sent pensionista sense perdre part de la meva pensió? Gràcies.

El principi general respecte a la pensió de jubilació és la seva incompatibilitat amb el treball del pensionista excepte les excepcions i en els termes que legal o reglamentàriament es determinin. Dins d’aquestes excepcions es determina una per la que el cobrament de la pensió serà compatible amb la realització de treballs per compte propi sempre que els ingressos totals de l’activitat no superin el salari mínim interprofessional en còmput anual.

En el cas que els superi, s’hauria d’estudiar una fórmula de compatibilitat entre treball i pensió, com per exemple, la jubilació activa.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com