Quina quantitat es considera una donació de pares a fills? Com s´hauria de tributar?

23-05-2019Meneame

Quina quantitat es considera una donació de pares a fills? Com s'hauria de tributar? Quins documents s'haurien de fer? S'hauria de documentar la donació al moment de fer- la?

Una donació és una disposició a títol gratuït d’un bé o varis, qualsevol que sigui el seu valor. En cas que sigui un bé immoble s’ha de fer en escriptura pública, i si és un moble també es demana forma escrita, tot i que es pot fer de forma verbal si simultàniament es lliura el bé donat. A efectes fiscals, les donacions estan subjectes a l’impost de successions i donacions.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com