Investigadors de Dexeus Mujer i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han demostrat que el semen congelat manté la seva viabilitat en condicions d'ingravidesa a l'espai, per la qual cosa podria servir per fer reproduccions de l'espècie humana fora de la Terra.

La investigació, difosa en el 35è Congrés de l'European Society of Human Rreproduction and Embriology (ESHRE) a Viena (Àustria), és un primer pas d'un projecte més ampli per veure la viabilitat de crear bancs de gàmetes a l'espai i reproduir l'espècie humana fora del planeta», ha reconegut la doctora que ha liderat el treball, Montserrat Boada.

Diversos estudis han descrit com afecta la ingravidesa a estructures cel·lulars i moleculars, al sistema cardiovascular, musculoesquelètic, nerviós i endocrí, «però el seu impacte sobre les cèl·lules germinals, com els espermatozoides o els òvuls, i sobre la reproducció humana no es coneix amb detall», segons Boada.

Per aquest motiu, investigadors de Dexeus Mujer de Barcelona i enginyers de la UPC han analitzat si l'exposició a condicions de microgravetat similars a les que es donen a l'espai exterior afecten diverses mostres d'esperma congelat. El treball conclou que la microgravetat no afecta la viabilitat de l'esperma humà congelat, ja que «la concentració, mobilitat, vitalitat i fragmentació de l'ADN espermàtic no surt alterat en cap d'aquests tests, comparats amb les propietats en condicions de gravetat de la Terra».