Les activitats efectuades en el teatre han estat nombroses i variades.