En molt pocs mesos, la factoria del CRDI ens ha ofert productes diversos dels seus obradors. En primer lloc, la pedra angular i fundacional del seu prestigi amb el volum de les actes de les XI Jornades Antoni Varés sobre la imatge i la recerca (Girona, 2010), que representen una fita exemplar i la culminació de vint anys de treballs, com apunta al pròleg l'alcaldessa Anna Pagans. L'exploració i l'explotació metodològiques del món de la imatge han configurat en els volums d'aquestes actes un bagatge de primer nivell, que ha situat el nostre centre com un referent internacional. És sobre la base d'aquesta trajectòria que la professora M. Josep Balsach ha pogut situar el CRDI i la seva estreta relació amb el Museu del Cinema al costat de Temporada Alta i del Museu d'Història dels Jueus, com alguns dels elements cabdals d'un ambiciós projecte tot just encetat per tal de situar la ciutat de Girona i els seus centres de recerca i producció cultural i patrimonial en el panorama internacional. Situar Girona al mapa del món i fer-ne un focus d'atracció i projecció d'activitats vinculades amb la cultura i la producció intel·lectual, molt en la línia també del que ja ha aconseguit, en molt bona mesura, la Càtedra Ferrater Mora ara que commemora el seu vintè aniversari. Situar la ciutat al món vol dir una cosa tan senzilla i tan ambiciosa alhora com obrir-la al món, projectar i captar talent i coneixement.

La segona producció dels tallers del carrer de la Força, obra de Joan Boadas i David Iglésias, és el llibre Girona panoràmica, El Papiol, Ed. Efados-CRDI, 2010, que ja ha sigut objecte d'atenció en diversos mitjans de comunicació i també en aquest Diari. Però la singularitat d'aquest treball és la recerca que comporta i el seu discurs que ens obre de bat a bat les pàgines de la reflexió sobre l'evolució de la configuració urbana de Girona. La forma urbana, l'entorn de la ciutat, la dimensió social de la vida a la ciutat, aplegats en un volum autènticament panoràmic que ens desplega als ulls una visió múltiple i alliçonadora. La muralla, els rius, el creixement i l'ocupació del pla, les comunicacions, la nuesa dels entorns pelats i pobres. Tot apunta a una lliçó de geografia urbana que ens ajuda a una aproximació més real del pes i la dimensió de la ciutat, tancada com un cop de puny al clos august de les muralles, i oberta al pla només molt lentament al segle XX, després de trencar el cíngol i aprofitar-ne la seva demolició per encarar una nova forma urbana feta a batzegades esquifides que ens costaria de percebre fins molt avançada la segona meitat del segle. Caldrà tornar potser un dia sobre la relativitat dels fets i el pes de la Història i assumir per a cada moment i època el sentit real de la dimensió de la forma urbana i la relació amb el seu entorn més immediat.

I, finalment, ens arriba en un format de llibre doble els dos volums dedicats a Valentí Fargnoli i Ianetta (1885-1944), un fotògraf d'una talla descomunal. També, en aquest cas, Joan Boadas i David Iglésias han construït un discurs per presentar-nos la dimensió real d'un autor reconegut des de sempre però mai investigat amb prou profunditat per tal de superar la percepció d'un autor de postals genials, la majoria datades i signades amb lletra clara i arrodonida. Hi ha un fet elemental que caldria establir malgrat la seva obvietat. No hi ha postals si no hi ha fotografia! Vet aquí el fet transcendent que els autors d'aquest doble volum ens presenten amb profusió d'imatges d'una gran categoria,però també amb profunditat analítica per tal de resseguir la trajectòria d'aquest fotògraf que ha deixat, a la nostra ciutat i a totes les terres de Girona, una petjada profunda. Valentí Fargnoli, 2 vols. Girona, AMR editors-Ajuntament de Girona, 2010 arrodoneix una col·lecció, "Girona fotògrafs", que en els volums anteriors ja ens havia deixat autèntiques perles inabastables i fa pujar molts esglaons el nivell de coneixement de l'obra de Fargnoli, que fins ara formava part de l'imaginari col·lectiu fins on arribava una producció immensa que havia deixat rastre a molts àlbums i moltes calaixeres de les cases d'aquestes terres i que, ara, tindrà un lloc preferent a les prestatgeries de les biblioteques.

Girona i les terres de Girona adquireixen amb aquest autor i per a la seva època una nova dimensió visual amb la capacitat per captar i subratllar els valors del paisatge i del patrimoni, però també de la vida, amb una agudesa penetrant.

La factoria CRDI afegeix, doncs, nous volums al coneixement en imatges de les nostres terres i aporta nous elements per situar la ciutat i els seus centres de recerca en un panorama internacional que ens dóna projecció Girona enfora i ens assegura el reconeixement i el prestigi de la comunitat internacional en el món dels arxius, de la imatge i de la cultura en general.