Generalment un vehicle o màquina contamina més o menys segons el tipus i la quantitat de combustible que utilitzi, no segons la seva antiguitat. Un híbrid contamina el mateix per 5 litres de benzina o gasoil consumits que un Hummer o un vehicle de 20 anys d’antiguitat. Per tant, és un greu error aplicar un impost al CO2 segons l’antiguitat, ja que l’important és l’ús que se’n fa, com es condueix i quants quilòmetres es fan cada dia, cada setmana, cada any. En definitiva, quants litres de combustible fòssil es consumeixen.

L’impost del CO2 s’hauria d’aplicar als combustibles fòssils segons les seves emissions, incloent l’extracció i refinament, 1 litre de dièsel emet 3.310 grams de CO2 i un de benzina 3.140 grams de CO2, i així amb el querosè, gas, la biomassa, etc. D’aquesta manera més justa pagaria més qui més contamina, sigui per terra, mar o aire, sigui per feina, per produir, per caprici, per cuinar, per escalfar la llar, etc.

Els impostos recaptats haurien de servir per mantenir infraestructures, d’aquesta manera ja no caldria cobrar peatges. També per invertir en transport públic, energies netes, ajudes socials, restaurar el medi ambient i molt important, en sanitat, per compensar els milions de víctimes i el greus efectes sobre la salut d’una majoria de la població. Però això que sembla tan evident la incorporació dels costos externs, realment no ho saben els governants o és que han estat expressament mal assessorats i la lluita contra l’emergència climàtica realment la segueixen controlant el lobby dels energètic i del motor?