Ens ha vingut a les mans un article publicat a un diari, amb el títol de «Llum verda, perquè 67.300 sanitaris deixin de ser interins». Per consegüent, és un gran pas envers l’estabilitat laboral d’un alt nombre de professionals. Ens sembla molt bé, i ho celebrem pel col·lectiu, en tractant-se de persones, algunes de les quals portaven bon nombre d’anys fent la seva feina sense que es consolidessin els seus llocs de treball. Des d’ara podran respirar, enfront la seva estabilitat laboral.

La llàstima és que hi altres professionals, per exemple en el cas de les TEIS –tècniques d’educació infantil, moltes de les quals, portaven més de deu anys a la seva feina i han hagut de presentar-se a unes oposicions, publicades amb una certa incertesa, i no amb massa temps per a preparar-les i obertes a tothom, a causa de les quals bon nombre d’elles el proper mes d’agost perdran les seves places sense saber com quedaran ni quina serà la seva situació laboral. Ensenyament, de la qual depenen, segons sembla, no s’ha manifestat al respecte.

En coneixem algunes que portaven més de quinze anys en el seu lloc de treball, per tant ja no són ben joves i si es queden sense feina, on la trobaran?

I qui diu les TEIS potser hi ha algun altres col·lectius que es troben igual. S’ha pensat alguna solució? Si fos així, que seria allò just, que se’ls hi digui i no els hi facin passar un mal estiu. És el nostre parer.