La diabetis és un trastorn del metabolisme de la glucosa (sucre) per un defecte en la producció d´insulina o un defecte en la seva acció. Es tracta de la malaltia metabòlica més freqüent i estesa en tot el món i la retinopatia diabètica és una de les seves complicacions microvasculars cròniques.

Als països industrialitzats, la retinopatia diabètica s´ha convertit en la principal causa de deficiència visual i ceguesa en adults entre els 25 i 74 anys d´edat. Succeeix quan la diabetis provoca un dany als petits vasos de la retina, que és el teixit situat a la part més posterior de l´ull. Inicialment no donarà cap símptoma visual, però amb el pas del temps la retinopatia diabètica pot empitjorar i causar una pèrdua de visió important. Generalment afecta als dos ulls.

Totes les persones amb diabetis, tant del tipus 1 com del tipus 2, tenen risc de desenvolupar una retinopatia diabètica. La seva freqüència incrementa a l´augmentar els anys d´evolució de la diabetis i l´edat del pacient.

Després de 20 anys d´evolució de la malaltia pràcticament tots els pacients amb diabetis tipus 1 i, més del 60% dels tipus 2, presenten signes visibles de retinopatia diabètica a l´exploració del fons d´ull. El problema és que, en la majoria dels pacients, és impossible determinar amb precisió des de quan són diabètics. Per aquest motiu, totes les persones amb diabetis haurien de fer-se un examen ocular complet amb dilatació de les pupil·les, almenys un cop a l´any.

La retinopatia diabètica també por ser un problema per a les dones diabètiques embarassades. Amb la finalitat de protegir la seva visió, tota dona diabètica embarassada hauria de fer-se un examen ocular complet.

Quines són les fases de la retinopatia diabètica? La retinopatia diabètica té tres fases:

1.- Fase de microangiopatia. En aquesta fase ni el pacient nota pèrdua de visió ni l´oftalmòleg observarà anomalies en l´exploració del fons d´ull. No obstant, ja s´estan produint alteracions microscòpiques en els vasos sanguinis, com a conseqüència dels nivells elevats de glucosa en sang. Aquesta etapa pot durar més de 10 anys des de l´inici de la diabetis.

2.- Retinopatia diabètica no proliferativa. En aquesta fase ja es veuen alteracions vasculars al fons d´ull, tot i que el pacient pot seguir sense notar cap canvi en la visió. Apareixen els anomenats microaneurismes, que es comporten com «goteres» en els vasos sanguinis més petits de la retina, provocant fuga de líquid i exsudats lipídics. Això condueix a una retenció de líquid que si succeeix en el centre de la retina (màcula) provocarà una important disminució de la visió, fenomen anomenat «edema macular». L´edema macular és la principal causa de disminució de visió en pacients amb retinopatia diabètica.

3.- Retinopatia diabètica proliferativa. Aquesta etapa es caracteritza per la presència de vasos sanguinis nous anòmals que creixen a la retina com a resposta a l´estímul isquèmic: la diabetis obstrueix els vasos sanguinis de diàmetre més petit, provocant una falta d´oxigen a la retina. El cos humà respon davant d´aquesta falta d´oxigen enviant senyals per a la fabricació i proliferació de nous va­sos sanguinis que substitueixin els obstruïts. No obstant, aquests nous vasos sanguinis tenen les parets molt primes, es trenquen amb facilitat i produeixen sagnats, provocant una important pèrdua de visió.

Com es tracta la retinopatia diabètica? Per a prevenir l´aparició de retinopatia diabètica és important el control de la glucèmia, vigilar la tensió arterial i els nivells de lípids, evitar el tabaquisme, fer exercici físic i seguir una dieta adequada. L´edema macular es tracta aplicant localment làser a la zona afectada. Els impactes de làser redueixen la fuga de líquid disminuint-ne la quantitat que queda retingut dins la retina. Un pacient pot necessitar l´aplicació de làser en més d´una ocasió per a controlar l´edema.

La retinopatia proliferativa també es tracta amb làser. Aquest procediment s´anomena panfotocoagulació retiniana i ajuda a disminuir els vasos sanguinis anòmals. En els casos més avançats de retinopatia diabètica és necessari recórrer a un procediment quirúrgic anomenat vitrectomia. Actualment s´estan buscant millors maneres de detectar, prevenir i tractar la pèrdua de visió en persones amb diabetis gràcies a la realització d´estudis científics. Així, s´estan començant a utilitzar fàrmacs que detenen les senyals que la retina envia per fer créixer nous vasos sanguinis o per reduir l´acumulació de líquid dins la retina. Aquests medicaments s´apliquen mitjançant injeccions intraoculars, i tot i que són tractaments relativament recents, estan ajudant en molts casos a controlar la retinopatia diabètica i les seves conseqüències.