El Govern ha aprovat la nova flota de vehicles de l'Institut Català de la Salut (ICS), que per primera vegada estarà formada per vehicles 100% sostenibles. L'adjudicació inclou 344 vehicles i 230 punts de càrrega per un import de més de 12 milions d'euros en cinc anys. En una primera fase, ja s'han adjudicat 141 punts de càrrega i 180 vehicles (132 elèctrics, 30 híbrids i 18 de gas), amb un cost de 7,1 milions. La resta de lots de vehicles es troben en fase de valoració tècnica per a la seva adjudicació.

La majoria dels vehicles aniran destinats a l'atenció primària i la remesa s'entregarà a partir de setembre i s'utilitzaran per a l'atenció domiciliària, el transport intern i tasques de representació.

En xifres absolutes, segons el Govern, es deixaran d'emetre 12.000 tones anuals de diòxid de carboni a l'atmosfera, un volum que equival a les emissions anuals de 1.000 llars.

Els vehicles hauran de comptar amb un localitzador GPS per fer-ne un seguiment de forma continuada. D'aquesta manera, serà possible un monitoratge remot de les dades d'estat del vehicle, com ara distàncies recorregudes, càrrega de les bateries, disponibilitat de combustible o detecció automàtica d'avaries, que faciliti l'avís de les incidències detectades als responsables pertinents de l'ICS.

El preu de l'arrendament inclou la gestió de la flota, la pintura i retolació dels vehicles, les despeses de matriculació i càrregues impositives i fiscals corresponents, el manteniment integral i reparacions del vehicle, la substitució dels pneumàtics, la subscripció de l'assegurança i l'assistència en carretera les 24 hores del dia.

A l'inici del contracte, l'empresa adjudicatària organitzarà i impartirà, en l'àmbit territorial de cadascun dels lots, activitats formatives en les tècniques de conducció energèticament eficient adients per a tots els tipus de tecnologia de motorització inclosos en el concurs.