Intentar «esborrar les fronteres» que existeixen entre el sistema sanitari català i el francès per tal de garantir una bona atenció als pacients, i que aquesta sigui continuada quan així ho requereixin, és un dels principals temes de les II Jornades Transfrontereres sobre cooperació i salut que es van dur a terme la setmana passada a Puigcerdà impulsades des del projecte europeu ProspectSASO.

Més de 150 persones, entre professionals d'aquest àmbit, estudiosos d'aquest tipus de territoris i representants electes, van participar en l'esdeveniment amb la voluntat d'analitzar i plantejar propostes que contribueixin a superar els obstacles administratius i harmonitzar les pràctiques mèdiques que es duen a terme en tots dos costats de la frontera.

El director de l'hospital de Cerdanya, Francesc Bonet, va deixar clar que cal treballar de forma conjunta amb tota l'oferta sanitària que hi ha a l'entorn de l'equipament per «optimitzar» recursos i permetre la «circulació dels pacients» entre el sistema de salut català i francès, els quals conviuen dins d'aquestes instal·lacions hospitalàries de la Cerdanya.

En aquest sentit, explica que mentre en l'àmbit mèdic s'ha anat avançant, encara es troben amb diverses traves de caire burocràtic i administratiu que dificulten una bona atenció a aquestes persones.

Bonet considera que cal dotar l'hospital d'un caràcter «molt europeu», per tal que sigui aquesta instància comunitària la que aporti solucions a les diferències administratives, laborals o de protocols d'actuació que es troben a l'equipament, ja que el model d'aquest centre mèdic és únic a Europa. De fet, la seva construcció va ser cofinançada amb fons FEDER i es va crear a l'empara de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT).

Sobre el finançament de les instal·lacions cerdanes, el director de l'hospital recorda que França hi aporta un 40% dels recursos. En aquest sentit, diu que, tot i que la mitjana de pacients d'aquesta nacionalitat que atenen se situa entre el 20 i el 30 per cent del total, els habitants de l'Alta Cerdanya i el Capcir són els que en surten «més beneficiats» perquè s'eviten desplaçaments a Perpinyà.

Per aquest motiu, Bonet creu que cal fer més «pedagogia» entre la població, tenint en compte que molts dels usuaris que opten per visitar-s'hi després decideixen repetir.

De la seva banda, el president del Consell Consultiu de l'AECT i senador del Departament de Pirineus Orientals, François Calvet, destaca que l'hospital de Cerdanya és «una experiència única a Europa» i que es tracta d'un projecte «reconegut» a l'estat francès, motiu pel qual considera que aquesta administració el continuarà recolzant. A més, diu que cal continuar fent «avançar» l'equipament i que les instal·lacions també acullin grups de recerca.