Cirurgians de l'hospital Quirónsalud de Barcelona han aconseguit reduir una greu malformació de columna a un nadó de 22 mesos en una intervenció quirúrgica de gran complexitat que ha aconseguit millorar les seves expectatives de vida.

Segons ha informat l'hospital, el nen patia una malformació vertebral que li causava una desviació important de la columna -de 110 graus- que podia implicar-li problemes en el desenvolupament de la caixa toràcica i en el funcionament dels pulmons i del cor, de manera que comprometia les seves expectatives de vida.

Amb aquesta intervenció, duta a terme per un equip especialitzat en cirurgia de la columna pediàtrica, dirigit pel doctor Ferran Pellisé, han aconseguit corregir la deformitat de la columna en poc més del 50% i millorar així la qualitat de vida del pacient. El nadó tenia una escoliosi (desviació de la columna) congènita molt severa deguda a una malformació de múltiples vèrtebres.

«D'escoliosis congènites n'hi ha moltes, però d'aquesta severitat i d'aquesta magnitud, a una edat tan primerenca, són molt poc freqüents i són situacions de molta gravetat, i l'escoliosi que pateix Iyad, si no s'hagués intervingut, sens dubte hagués reduït notablement les seves expectatives de vida», va explicar Pellisé.

Més vèrtebres a l'esquerra

Iyad tenia més vèrtebres a la banda esquerra de la columna i una absència de vèrtebres a la banda dreta, cosa que provocava un creixement asimètric de la seva columna vertebral i una deformació progressiva de la columna i del tronc a mesura que anava creixent.

La família del pacient va acudir a Ferran Pellisé, director de l'Institut de Columna de l'hospital Quirónsalud Barcelona, després que al seu país d'origen, el Marroc, els diguessin que no hi havia tractament per al seu fill. Donada la complexitat de la cirurgia, l'equip liderat per Pellisé i Francisco Javier Sánchez Pérez-Grueso va planificar durant mesos l'estratègia quirúrgica i va fer un model tridimensional de la columna i la caixa toràcica del pacient que van utilitzar en la preparació i durant la cirurgia.

La intervenció va consistir a extreure 3 vèrtebres contigües en la part toràcica baixa, una cosa molt poc freqüent en un pacient de 22 mesos, i després van separar les vèrtebres malformades de les costelles, van enlairar la pleura de les vèrtebres i van extreure les 3 hemivèrtebres.

Corregir la desviació

Una vegada retirades les vèrtebres malformades, van corregir la desviació vertebral recol·locant la columna i el tòrax mitjançant minicargols col·locats prèviament en les vèrtebres sanes, i tot això sense que la medul·la espinal patís cap lesió. El postoperatori en el Servei de Pediatria de l'hospital Quirónsalud Barcelona va transcórrer sense incidències ni complicacions.

«Els objectius de correcció d'aquesta columna que es van plantejar han superat el que esperàvem, ja que hem tingut una correcció de poc més del 50% de la deformitat, la qual cosa és molt important, i Iyad té ara una deformitat residual d'uns 50 graus, que és molt més manejable», va destacar Pellisé.

Amb aquesta cirurgia, finançada pel Govern del Marroc, s'ha aconseguit corregir en part la deformitat a la columna d'Iyad, però, segons el doctor Ferran Pellisé, han de «seguir la seva evolució periòdicament per anar guiant el creixement de la columna fins que el pacient sigui més gran, ja que les seves malformacions tindran tendència a tornar a torçar-se».