Catalunya es troba entre les geografies amb les taxes de curació del càncer més elevades del món. En concret, la supervivència dels pacients de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), que atén a més del 50% de la població adulta del país, es manté entre les més altes en càncer de recte (65,7%), ovari (53,4%) i pulmó (24,8%). Malgrat que l'envelliment de la població incrementarà en un 5% la incidència del càncer en els propers 10 anys, les millores en el tractament i en la detecció precoç faran que la supervivència dels pacients també vagi a l'alça. Segons dades de l'ICO, els increments en supervivència a Catalunya a 5 anys han passat del 48,8% al 54,0% en homes i del 59,9% al 62,5% en dones. L'ICO és un dels pocs centres a Catalunya que elabora un registre hospitalari de càncer i ho fa seguint els criteris internacionals de l'International Agency for Research on Cancer (IARC). Gràcies a aquest registre els professionals poden conèixer el compliment clínic, el seguiment i l'avaluació de tots els pacients amb càncer.