L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha tractat, per primer cop, dos pacients amb tumors sòlids amb teràpia cel·lular amb limfòcits infiltrants de tumor (TILs) a través d’un assaig clínic. Aquesta innovadora tècnica consisteix en extreure limfòcits que es troben dins del tumor del pacient per utilitzar-los com tractament contra les cèl·lules tumorals. Tots dos pacients han tolerat el tractament sense toxicitat significativa. De fet, la primera pacient inclosa a l’assaig clínic, afectada de càncer de pulmó, fins i tot ha tingut una disminució de la mida del tumor. El segon pacient, afectat d’un melanoma, està a l’espera de valoració de resposta. Tots dos es troben en l’actualitat asimptomàtics i en règim ambulatori.

La teràpia cel·lular amb limfòcits infiltrants de tumor (TILs) és una nova tècnica avançada d’immunoteràpia que consisteix en extreure limfòcits que es troben dins del tumor del pacient. Posteriorment aquests limfòcits s'han d’expandir i multiplicar en un laboratori especialitzat. Un cop s’ha obtingut un nombre suficient de TILs, s’infonen al pacient per via endovenosa. Prèviament a la infusió, el pacient ha de rebre una quimioteràpia amb intenció limfodeplectiva, similar a la utilitzada per a transplants autòlegs de moll d'os. Després de la infusió de TILs, s'ha d'administrar interleucina 2 a dosis altes per a activar els limfòcits a dins del pacient i que ataquin a les cèl·lules tumorals.