El passat 2020 es van diagnosticar a Catalunya 44.599 nous casos de càncer, un total de 919 més que l'any 2019, molts dels quals van ser detectats el segon semestre de l'any a causa de l'aturada que va suposar la pandèmia de coronavirus entre els mesos de març i juny.

Segons dades de l'Observatori del Càncer de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), facilitades fa uns dies en un comunicat, el creixement de gairebé mil casos més de càncer «segueix la tendència d'augment de nous casos experimentada en els últims anys i certifica que la disminució de diagnòstics durant la primera onada de la pandèmia es va recuperar en el segon semestre de l'any».

L'Observatori del Càncer de l'AECC estima que 18.880 dones i 25.719 homes van ser diagnosticats de càncer el 2020, quelcom que fa que la taxa d'incidència a Catalunya sigui de 573 casos per cada 100.000 habitants, lleugerament inferior a la de tota Espanya (593 casos).

Respecte a l'any anterior, es mantenen els mateixos tipus de càncer com els més diagnosticats a la comunitat autònoma: el càncer colo-rectal (6.135 nous casos en 2020); mama (5.408); pròstata (5.227) i pulmó (3.523 nous casos).

Quant a la mortalitat, el càncer va ser la causa de 17.373 defuncions a Catalunya l'any 2020 (6.770 dones i 10.603 homes). Els tipus de càncer amb major taxa de mortalitat van ser els mateixos que l'any anterior: el càncer de pulmó (3.528 defuncions), colorectal (2.423), pàncrees (1.161) i mama (1.083).

La incidència de l'obesitat

L'Agència Internacional per a la Recerca del Càncer (IARC, per les seves sigles en anglès) ha trobat evidència científica per relacionar diversos tumors amb l'obesitat i el sobrepès, i altres estudis han mostrat que els hàbits de vida sans disminueixen el risc de patir certs tipus de càncer.

A Catalunya, l'obesitat és un problema creixent, amb un 48% de la població amb sobrepès o obesitat, i un 39% de la ciutadania assegura que porta un estil de vida sedentari, sense cap pràctica física. A aquesta situació, s'afegeix el consum de tabac i d'alcohol, que causen diversos tipus de càncer com el de pulmó, faringe, laringe, esòfag, colo-rectal o mama.

A Catalunya hi ha 1,4 milions de persones fumadores i un consum habitual d'alcohol lleugerament superior a la mitjana d'Espanya, arribant al 36,75 % de la població.

Més pacients amb seqüeles

L'AECC-Catalunya ha rebut un increment de demandes d'atenció de pacients per seqüeles i efectes secundaris menys controlats des dels hospitals, pel fort impacte emocional com a conseqüència de la falta de contacte social, dol, por al contagi i conseqüències socioeconòmiques. En tot el 2020, aquesta organització va atendre a més de 6.500 pacients, i en el 76% dels casos va ser de manera telemàtica o telefònica.