La combinació d'immunoteràpia més quimioteràpia prèvia a la cirurgia millora la supervivència lliure d'esdeveniments en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites resecables, segons un estudi en el qual ha participat el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO). L'estudi, que publica la revista 'The New England Journal of Medicine', ha demostrat que el tractament neoadjuvant amb nivolumab més quimioteràpia administrada abans de la cirurgia en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) resecables millora també la resposta patològica completa a llarg termini, especialment en els pacients amb pitjor pronòstic.

Amb els resultats d'aquest estudi, nivolumab en combinació amb quimioteràpia ha estat aprovat als Estats Units per l'U.S. Food and Drug Administration (FDA) com a tractament neoadjuvant per aquesta mena de càncer de pulmó i s'espera que a Europa suposi un canvi en l'estàndard de tractament d'aquests pacients. Es tracta de l'estudi de fase III CheckMate 816, en el qual han participat 352 pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) resecables que havien rebut o bé tractament neoadjuvant amb immunoteràpia (nivolumab) més quimioteràpia o només quimioteràpia, abans de la cirurgia.

La mitjana de supervivència lliure d'esdeveniments va ser de 31,6 mesos en el primer grup davant de 20,8 mesos del segon grup, que només havia rebut quimioteràpia. La taxa de resposta patològica completa va ser del 24% en el tractament amb immunoteràpia més quimioteràpia, enfront del 2,2% del segon grup, amb quimioteràpia sola. A l'any, el 76,1% dels pacients tractats amb nivolumab i quimioteràpia sobrevivien sense progressar a la malaltia davant del 63,4% dels només tractats amb quimioteràpia. Al cap de dos anys, les dades eren del 63,8% dels pacients del primer grup davant del 45,3% del segon grup.

Aquestes dades demostren, segons els oncòlegs, que l'administració del tractament neoadjuvant de tres cicles de nivolumab ‒un anticòs anti PD-1 que restaura la funció de les cèl·lules T antitumorals existents‒ més quimioteràpia poden millorar els resultats clínics a llarg termini en pacients amb CPCNP resecable en estadi IB-IIIA sense impedir la viabilitat de la cirurgia o augmentar la incidència d'esdeveniments adversos en comparació amb la quimioteràpia.

«L'ús d'immunoteràpia juntament amb quimioteràpia com a tractament neoadjuvant pot oferir una opció de tractament prometedora en pacients amb CPNM resecable previ a la cirurgia; la qual cosa ens permetria tractar la malaltia de manera primerenca i millorar la supervivència lliure d'esdeveniments d'aquests pacients, reduint el risc de recaiguda», ha resumit la cap de secció del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron, Enriqueta Felip. Segons Felip, que també és presidenta de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), «fins ara, la immunoteràpia havia aconseguit demostrar els seus beneficis en fases avançades de la malaltia i en el tractament postoperatori, però aquests resultats podrien comportar un canvi en la pràctica clínica i incorporar la quimioteràpia en combinació amb la immunoteràpia en el tractament preoperatori».