El 2 de setembre passat es va obrir la segona convocatòria del programa d'ajudes Kit Digital, destinades a la digitalització de petites empreses d'entre 3 i 9 treballadors (segment II). Amb aquestes subvencions, finançades pels fons europeus Next Generation i dotades amb més de 3.000 milions d'euros, el Govern d'Espanya vol millorar la competitivitat, optimitzar recursos i augmentar els beneficis i la rendibilitat de més d'un milió de pimes i autònoms del país.

Aquestes ajudes són ofertes a través d'agents digitalitzadors habilitats per l'Estat com Recursos en la Red S.L.U, l'empresa tecnològica de ‘Diari de Girona’ que proporciona diferents solucions digitals a les empreses i les acompanya en tot el procés de modernització.

Fins ara i en només quatre mesos, el programa Kit Digital ha rebut més de 71.300 sol·licituds i més de 22.100 ja han estat concedides (més del 30% de les pimes que l’han sol·licitat ja compten amb el bo digital). Aquesta segona convocatòria compta amb un pressupost inicial de 500 milions d’euros.

Les bases reguladores es van modificar el 29 de juliol passat i es poden llegir completes aquí. Com a novetat, en aquesta nova convocatòria s'han de definir les característiques i la resta de peculiaritats de cada negoci per poder planificar-ne la implantació. És a dir, serà un servei molt més adaptat i personalitzat a cada empresa.

 Què és el Kit digital?

És un programa d’ajuts públics del Govern d’Espanya per impulsar la digitalització del teixit empresarial del país. A través de la implantació subvencionada de solucions digitals disponibles al mercat, s'espera obtenir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital d'Espanya.

Finançat amb els fons Next Generation UE, aquest programa s'integra en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025.

El Kit digital impulsa la digitalització del teixit empresarial del país.

A qui va dirigit el Kit digital?

Els ajuts d’aquesta nova convocatòria estan orientats a les necessitats de les petites empreses o microempreses de 3 a 9 empleats, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Aquestes empreses podran demanar bons digitals per valor de fins a 6.000 euros per contractar solucions tecnològiques a través dels agents digitalitzadors i augmentar així l'eficiència i l'optimització dels seus negocis.

Quins requisits necessito per sol·licitar el Kit digital?

Aquestes són les condicions per poder accedir a les subvencions del programa:

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
  • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima establerta per convocatòria.
  • No tenir consideració d'empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No superar el límit d'ajuts 'mínims' (de petita quantia).

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s'atorgaran de forma directa i per ordre d'arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Com es pot demanar el bo Kit digital?

És molt fàcil. Si compleixes les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'un bo que et permetrà accedir fàcilment a les solucions de digitalització a través de Recursos en la Red S.L.U.

Quines solucions digitals ofereix Recursos en la Red S.L.U. per al teu negoci?

Com a agent digitalitzador, Recursos en la Red S.L.U ajuda les pimes a créixer i fer evolucionar els seus negocis a Internet implementant diferents solucions digitals per a àrees clau com comerç electrònic, lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, gestió de clients, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d'oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

Recursos en la Red S.L.U et pot ajudar a millorar el teu negoci i fer-lo més competitiu. Contacta amb nosaltres i aconsegueix el teu Kit digital!