El Tribunal i la Sindicatura de Comptes reforçaran la transparència als ajuntaments

03.11.2015 | 07:13

La Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes van signar ahir a Barcelona un conveni de col·laboració que té per objectiu «millorar» la fiscalització de les corporacions locals i «reforçar» la transparència en la gestió de les finances municipals, segons han informat les dues institucions.
Es tracta d'un conveni de col·laboració per a la implantació de mesures de coordinació de la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l'article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, i va estar signat ahir a la seu de la Sindicatura de Comptes.
Mitjançant aquest conveni, les dues institucions signants estableixen actuacions coordinades per al compliment de l'obligació que tenen els òrgans d'intervenció de les corporacions locals de trametre al Tribunal de Comptes, anualment, la informació relativa als acords i les resolucions adoptats pel Ple, la Junta de Govern local i el president de la corporació local contraris a objeccions formulades pels interventors locals i també anomalies detectades en matèria d'ingressos.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema