El 60% de les empreses incrementa facturació

La majoria d'empreses exporten menys del 10% de la producció però milloren la seva situació financera

04.01.2016 | 07:12

Un 60% de les empreses espanyoles han incrementat la seva facturació en l'últim any, 38 punts més que en el Baròmetre anterior, segons el III Baròmetre Empresarial Financer, que elabora l'Associació Espanyola de Financers d'empresa, ASSET i SmartBPO, del Grup AddVANTE. Segons les dades d'aquest baròmetre, les emprese espanyoles milloren la seva situació financera no només per l'augment de la facturació, sinó també per l'aplicació de mesures de gestió, on es redueixen les despeses d'estructura i milloren el preu de compra de mercaderies.
El baròmetre, que pren el pols de l'estat en què es troben les empreses espanyoles quant a aspectes financers, indica també que el 65% de les empreses que creixen ho fan lleugerament, entre un 0 i un 10 %, i en l'altre extrem només un 3 % ho han fet en més del 40 %.
Analitzant les dades, es percep una millora generalitzada en la situació financera i global de les empreses espanyoles i, pel que fa a les vendes, el 60% declara haver-les augmentat, 38 punts per sobre de l'exercici anterior. De les empreses que han augmentat les vendes, un 65% ho han fet entre un 0 i un 10%, mentre que tan sols un 3% ho han fet en més del 40%.
Referent a la rendibilitat empresarial, s'observa una lleu millora en els resultats obtinguts per les empreses. Així, les empreses enquestades que declaren perdudes es redueixen del 21 al 13%.Les empreses entren en nombres negres no només pel creixement de facturació, sinó també per les mesures de gestió aplicades, entre les quals destaquen la reducció de despeses d'estructura (un 45%) i la millora del preu de la compra de mercaderies (en un 42% dels casos).

Poca exportació
Les dades obtingudes en el Baròmetre Empresarial Financer demostren que la presència internacional de les empreses és una assignatura pendent per a la majoria de les companyies, ja que el 58% de les empreses enquestades declaren que tan sol entre el 0 i el 10% de les seves vendes tenen com a destinació el mercat internacional.
Des del punt de vista financer, el 65% de les empreses declara haver accedit a finançament bancari, una ràtio molt per sobre dels registres obtinguts en els dos anys anteriors (ha crescut de forma sostinguda del 41 al 53 i ara, un 65).Aquest fet va d'acord amb una disminució de les restriccions crediticies per part de les entitats financeres. De la mateixa manera, també han millorat considerablement les condicions de l'endeutament empresarial, amb una millora dels tipus d'interès i de les comissions bancàries.
A més, les dades referents a la gestió de cartera demostren una notable reducció de la taxa morositat: mentre que en l'exercici 2012 un 45% d'empreses declarava haver sofert un increment de morositat, en 2014 tan sols el 15% d'empreses ho afirmava.Així mateix, el 76% de les empreses declara tenir un termini de cobrament inferior als 90 dies.
Entre les empreses enquestades, amb activitats molt variades del sector serveis, industrial i agrari, es nota un canvi en les prioritats de gestió en el present any, passant d'una gestió orientada a la reducció de costos de personal i despeses generals a una altra encaminada a potenciar l'activitat comercial i la innovació, segons el Baròmetre.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema