CaixaBank obté un benefici de 638 milions d'euros el primer semestre

La integració de Barclays Bank, un dels factors que fan que els guanys caiguin un 9,9%

30.07.2016 | 07:24
Jordi Gual i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank.

CaixaBank, entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de
la qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir el primer semestre del 2016 un benefici atribuït de 638 milions d'euros, un 9,9% menys respecte del mateix període de l'any anterior, que incloïa impactes singulars associats a la integració de Barclays Bank, SAU, va informar ahir, a Barcelona, la companyia.
El resultat abans d'impostos arriba als 888 milions, i això suposa un creixement del 59,4% en compa ració dels 557 milions obtinguts el primer semestre del 2015, i el resultat del negoci bancari i assegurador puja a 943 milions d'euros, amb una rendibilitat del 10,1 % (ROTE dels últims dotze mesos).
El resultat obtingut es basa en un elevat nivell d'ingressos (4.049 milions de marge brut, -11,3%), en la contenció i la racionalització de les despeses d'explotació (-2,5% sense considerar els costos associats a la integració de Barclays Bank, SAU i l'Acord laboral el primer semestre del 2015) i en les dotacions més baixes per a insolvències (-609 milions, -56%).
El segon trimestre, els marges milloren de manera notable, amb un augment del 10,7% del marge
brut, fins als 2.127 milions d'euros, i creixement dels ingressos en tots els epígrafs, tret d'altres ingressos i despeses d'explotació, com a conseqüència de la contribució al Fons Únic de Resolució (74 milions d'euros), l'impacte del qual el 2015 es va registrar l'últim trimestre. Durant el mateix període, el marge d'interessos augmenta un 0,1%, les comissions, un 6,8%, i el marge d'explotació, un 22,7%. En l'epígraf de guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres s'inclou la plusvàlua bruta de 165 milions després de la formalització de l'operació d'adquisició de Visa Europe Ltd. per part de Visa Inc, mentre que en les pèrdues per deteriorament d'actius financers i altres provisions es registra la provisió associada a l'acord de prejubilacions assolit el segon trimestre de l'any (-160 milions d'euros).

Recuperació del crèdit
L'evolució del crèdit confirma la tendència de recuperació amb un increment de l'1,0% el 2016, fins als 208.486 milions d'euros. En l'evolució del segon trimestre incideix l'efecte estacional de les pagues dobles a pensionistes; sense aquest impacte, el crèdit creix un 0,4%. La cartera sana creix un 1,6% en la variació anual i un 1,4% durant el trimestre. El creixement de la cartera es basa en la sòlida millora de la nova producció en comparació del primer semestre del 2015: hipotecari (+46%), consum (+58%) i empreses i corporativa (+24%). Els recursos de clients pugen a 304.465 milions d'euros, amb un augment del 2,7% els primers sis mesos del 2016 (+7.866 milions) i del 3,0% el segon trimestre. Els recursos en balanç creixen un 3,8%, fins als 225.030 milions, amb un creixement destacat del 8,4% de l'estalvi a la vista, que se situa en els 126.652 milions. L'efecte estacional, associat a les pagues dobles i la gestió dels venciments, en un context de tipus d'interès en mínims, són els factors principals que incideixen l'evolució. CaixaBank té 13,8 milions de clients, 5.131 oficines, 9.517 caixers i una quota de penetració de particulars del 28,3%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema