"
Prat Sàbat Advocats
Josep Maria Prat Sàbat Josep Prat Riuró Gerard Prat Riuró Miquel Garcias Miguel Luis Moreno Prat Joan Blanco Ginés
Josep M. Prat Sàbat Josep Prat Riuró Gerard Prat Riuró M.Garcias Miquel Luis Moreno Prat Joan Blanco Ginés
D´aquí a uns mesos se m´acaba el contracte, pot pujar-me el propietari el preu del lloguer sense cap motiu?

D'aquí a uns mesos se m'acaba el contracte, pot pujar-me el propietari el preu del lloguer sense cap motiu?

En primer lloc, ha de tenir present que si la durada pactada del contracte d'arrendament d'habitatge és inferior a tres anys, arribat el dia del...

Sóc propietari d'un pis, què puc fer si la meva llogatera posa el pis a AirbnB?

Si es tracta d'un contracte d'arrendament d'habitatge, l'arrendatària només el podrà subarrendar parcialment i previ...

Si un ajuntament accepta un pressupost on les condicions de pagament són 50% a la comanda i la resta el dia dels fets i després de 9 setmanes encara no ha pagat, se li poden reclamar despeses?

No ens especifica en la seva consulta quin tipus de contracte tenia amb aquesta administració. Amb caràcter general, indicar que la...

Estic de lloguer en un pis i em queda un any de contracte i el propietari del pis m'ha insistit que marxi del pis perquè han de fer reformes i em promet que després podré tornar però no ho tinc clar. Què puc fer?

L'article 21.2 de la Llei d'Arrendaments Urbans estableix que si s'ha de fer una obra de conservació que no es pugui retardar fins a la...

Respostes anteriors

+ Més