L´increment salarial de TV3 va superar durant tres anys el pressupost previst

La Sindicatura de Comptes considera "urgent" la signatura d'un nou contracte programa

 07:20  
 NOTÍCIES RELACIONADES

BARCELONA | AGÈNCIES/DDG L'informe de la Sindicatura de Comptes sobre la fiscalització dels comptes anuals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) dels anys 2007, 2008 i 2009, constata que l'increment salarial efectiu aplicat l'exercici 2007 a la Corporació i a les empreses filials ha estat superior a l'establert en la Llei de pressupostos per al 2007.
Així mateix, l'increment salarial efectiu aplicat els exercicis 2008 i 2009 a CR i a CCRTV Interactiva, SA ha estat superior a l'establert en les lleis de pressupostos per al 2008 i 2009.
A més, l'informe considera "urgent" la signatura del nou ?contracte programa ajustat a les prescripcions de la llei de la CCMA. Així mateix també recomana una gestió acurada de la despesa tenint en compte el context econòmic actual i les previsibles restriccions pressupostàries que es produiran en els propers exercicis.
La Sindicatura també destaca que l'aportació de la Generalitat en aquests exercicis ha experimentat un creixement molt important que ha permès fer front als increments de les despeses. La Sindicatura recorda que de l'evolució de l'aportació de la Generalitat en dependrà la situació econòmica del Grup CCMA en els propers anys.

Caiguda de la publicitat
Així mateix, la caiguda dels ingressos per publicitat en el període 2007-2009 a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) va motivar que el volum de negoci passés del 44,33% en l'exercici de 2007 al 25,65% el 2009, segons l'informe de la Sindicatura de Comptes. L'any 2007, el volum de negoci de la CCMA cobria un 44,33% de les despeses de persones, aprovisionaments i altres despeses d'explotació.
Però la caiguda de la publicitat va ser la causa que el 2009, segons la Sindicatura, el volum de negoci només cobria un 25,65% de les despeses citades, de manera que l'aportació de la Generalitat a la CCMA va augmentar en un 47,22% en termes monetaris i un 37,33% en termes constants de l'exercici 2006 a 2009.

Cartellera a Girona

Tots els cinemes de Girona

Tots els cinemes de Girona

Consulta la cartellera a Girona, Salt, Olot, Ripoll, Platja d'Aro i Salt. Tot el cinema de Girona

 
Enllaços recomanats: Premis cinema