George Steiner considera que la llibertat és un atribut genuïnament humà que, en sentit estricte (volem dir «absolut»), només pot realitzar-se en els àmbits de la música, l'art i la literatura. La posició d'aquest mestre de la crítica comparada s'entén millor quan acceptem que es tracta, per sobre de qualsevol altra consideració, d'esferes autònomes. És a dir: que l'obra d'art gaudeixi d'autonomia —que sigui, per dir-ho d'alguna manera, autàrquica des d'un punt de vista formal— no vol dir que ignori allò que succeeix al seu voltant ni que menystingui els abruptes perfils de l'ànima humana; només vol dir que necessita ser coherent per ser efectiva, que cal que mantingui intacta la seva pròpia naturalesa d'obra per tal de preservar, justament, el discurs que l'habilita. Alguna cosa semblant se'ns demana que fem davant dels treballs de M. Engràcia Mesquida: «Us recomano que a l'hora de contemplar la seva pintura prescindim del que creiem que sabem i ens deixem portar pel gaudi estètic de la magistral indefinició que la pintura ens suggereix. Alhora abstracció, alhora figuració. Plena de cromatismes i trames que reporten misteri a qui estigui disposat a veure, a mirar, a sentir. Així entendre'ns a nosaltres mateixos dins dels mons màgics on el color és el fet primordial».

Sigui com sigui, el que destaca d'aquesta proposta és una afinada sensibilitat estructural i cromàtica que, com no podria ser de cap altra manera, és el resultat de tota una vida on la plàstica ha jugat un paper preponderant.

Apunt biogràfic

Nascuda a Corbera de Llobregat el 1964, Fisa actualment viu i treballa a Manresa (Barcelona). És llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estudis de postgrau a universitats d'Alemanya i els Estats Units, com Hochschule für Bildende Künste a Braunschweig amb programa Erasmus de la UE, i a The School of the Art Institute of Chicago.

Una evolució sentimental

Mesquida afirma que té un record molt especial de la seva participació en les Orientacions plàstiques del Patronat de la Catequística a càrrec del recentment desaparegut Ramon Pujol Boira i de l'artista Josep Ministral del 1976 al 1982.

M. Engràcia Mesquida

Galeria Lola Ventós, Figueres. Calçada MOnjos, 26

Del 16 de novembre al 31 de desembre. De dimarts a divendres (excepte dijous), de 18 a 20 h.