La Generalitat de Catalunya afrontarà la regulació dels centres d'immersió que operen a les illes Medes El Departament de Territori i Sostenibilitat va comunicar ahir que ha arrrencat la consulta pública per recopilar opinions i determinar els criteris que s'han de tenir en compte a l'hora d'autoritzar quins centres podran treballar en el futur a la reserva marina de l'Estartit. Aquest procés s'inicia 14 anys després que s'acabés la darrera concessió, ha explicat el president dels centres d'immersió de la Costa Brava, i operador a les Medes, Genís Dalmau.

Des d'aleshores, ha concretat aquest responsable dels centres d'immersió, les empreses que operen a les Medes ho fan amb una acreditació temporal. Segons Dalmau, el fet que no es realitzés aquest concurs ha restringit les possibilitats dels centres d'immersió de fer inversions importants -com ara canviar el vaixell, que calcula en un preu mínim de 300.000 euros- ja que no tenien la seguretat de seguir operant a les Medes l'any següent.

El president dels centres d'immersió del litoral gironí veu positiu que la Generalitat afronti la concessió per operar a les Medes i valora que haurien de ser a llarg termini per permetre que les empreses facin inversions. També ha manifestat que, alhora de definir la concessió, s'ha de tenir en compte que molts clients reserven les immersions d'un any per l'altre.

Límit anual d'immersions

L'abordatge de la regulació dels operadors d'immersió, i snorkeling, a les Medes arriba després que el novembre passat es tanqués la modificació del Pla rector d'ús i gestió de la reserva, que va canviar la manera de comptabilitzar el límit d'immersions: es va passar d'una quota diària de 400 a una d'anual de 74.876.

Aquesta nova quantificació va ser molt criticada per entitats ecologistes perquè consideren que la modificació incrementarà la pressió sobre els hàbitats de les Medes ja que, si amb la quota diària es feien unes 60.000 immersions a l'any -s'ha de comptar que fora de la temporada d'estiu, no es cobrien les 400 immersions diàries-, ara se superaran perquè els centres d'immersió no tindran cap restricció diària, de manera que al pic de l'estiu molt probablement superaran el límit establert anteriorment.

La consulta que ha obert la Generalitat es troba a l'enllaç d'internet participa.gencat.cat. Allà s'explica que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha posat en marxa la consulta pública prèvia a l'ordre que ha de regular l'autorització dels centres d'immersió que operen a les Medes en la modalitat d'immersió amb i sense mitjans artificials.

Aquest procés, s'exposa al web, «persegueix aconseguir que la gestió de les activitats d'immersió en l'àmbit de l'àrea protegida es dugui a terme d'acord amb els principis de competència i alhora de gestió sostenible de l'espai, garantint que les activitats es duguin a terme de forma ambientalment compatible amb els valors que són objecte de protecció». Així, es concretarà «els requeriments per obtenir» les autoritzacions per treballar a la reserva i els criteris que se seguiran per distribuir les llicències d'immersió entre els centres que hagin obtingut autorització.

La consulta és oberta a tothom i planteja dues preguntes per promoure el debat: «Quins són els aspectes a valorar en l'autorització dels centres?»; i «cal establir límits en el nombre d'empreses a autoritzar? Si és així, quin pot ésser el més adequat?». La consulta és oberta fins el 8 de març i la voluntat de la Generalitat és aprovar el juny l'ordre de regulació dels centres d'immersió.

19 operadors actuals

Dalmau ha explicat que fins el 2004 operaven a les Medes sis empreses de l'Estartit constituïdes com a unió temporal d'empreses en règim de concessió. Aquell any es va acabar i, esperant la convocatòria d'una nova concessió, la Generalitat va concedir acreditacions temporal per operar a les Medes a aquelles sis empreses. També n'estan acreditades sis més de l'Estartit (però amb embarcacions més petites) i set de fora del poble, que es reparteixen els dies de la setmana. Aquesta ampliació d'operadors va obligar a repartir les immersions, que fins aleshores tenien sis centres.