El Consell de Cooperació al ?Desenvolupament de Catalunya va aprovar ahir el seu pla anual 2012, un document de compromís amb la cooperació de qualitat i un codi ètic per al patrocini privat, una alternativa de finançament per a projectes afectats per la retallada pressupostària en aquesta matèria. D'aquesta manera, l'Agència Catalana de Cooperació ha passat de tenir un pressupost de més de 15,2 milions d'euros a poc més de 9,5. A més, les ONG dedicades a cooperació van denunciar ahir que més de 50 projectes s'han vist paralitzats per les retallades en les ajudes, que van xifrar en un 93% en els dos últims anys.