26 de febrer de 2015
26.02.2015

El Consell de Garanties Estatutàries resol en contra de les «Estructures d'Estat»

El dictamen del màxim òrgan jurídic de la Generalitat indica que cinc de les esmenes proposades per ERC

26.02.2015 | 21:51

El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat en contra de cinc esmenes a la llei d'acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat del 2015 pactades entre ERC i CiU mitjançant les que es preveia la construcció d'"estructures d'Estat".

El dictamen, que havia estat sol·licitat pel PPC, indica que cinc de les esmenes proposades per ERC i consensuades amb CiU per construir "estructures d'Estat" com la hisenda pròpia, són contràries al que indica l'Estatut d'Autonomia o la Constitució, si bé avala la legalitat d'algunes d'elles.

En les conclusions del dictamen s'indica, en concret, que les esmenes 426, 427, dos paràgrafs de la 428, i també la 431 i la 433 no s'ajusten al text de l'Estatut -en alguns casos- o al de la Constitució -en altres casos-.

L'esmena 426 instava el Govern a aprovar en tres mesos "una llei tributària de Catalunya que reguli els procediments de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs suportats a Catalunya".

Segons el Consell de Garanties, això pot xocar amb tres articles de la Constitució (133.1, 149.1 i 157.3) "i no troba empara a l'article 203 de l'Estatut", i aquesta apreciació ha estat aprovada per unanimitat.

Sobre l'esmena 427, que instava a modificar la llei de patrimoni de la Generalitat per preveure "els mecanismes d'inventari, divisió i reassignació d'actius i passius" de les administracions públiques catalanes respecte als de l'Estat, el Consell la veu contrària a l'article 149.1.18 de la Constitució així com l'article 159 de l'Estatut.

Aquest òrgan jurídic de la Generalitat aprecia, també, inconstitucionalitat en dos dels tres paràgrafs de l'esmena 428, que es refereixen a la catalogació de "les infraestructures crítiques de Catalunya".

L'esmena 431, que preveu modificar la llei de l'autoritat catalana de la competència per assumir eventualment la Generalitat les funcions reguladores en les matèries d'energia, telecomunicacions i transport ferroviari, entre d'altres, és també vista com inconstitucional (article 149.1.13) i antiestatutària (article 154).

Finalment, l'esmena 433 que preveu afegir una disposició addicional a la llei de seguretat nuclear per assumir la Generalitat les funcions de supervisió i control sobre les llicències d'explotació, és vista com inconstitucional (article 149.1.25) i antiestatutària (articles 132.4 i 133).

En canvi, el Consell de Garanties avala l'esmena 429 en que es preveu la creació de l'Agència Catalana de la Seguretat Social, i també el tercer paràgraf de l'esmena 428 (control sobre estructures estratègiques).

La resta de la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda també com llei d'acompanyament dels Pressupostos, és declarat com plenament legal pel Consell de Garanties.

El Consell de Garanties Estatutàries és un òrgan consultiu de la Generalitat i està per veure ara si el Govern accepta les esmenes o tira endavant l'aprovació de la llei malgrat les objeccions del màxim òrgan jurídic català.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema