18 de febrer de 2016
18.02.2016

Anomalies en el cost de les obres a l'hospital Broggi

18.02.2016 | 07:13

El mateix organisme, que a instàncies del Parlament ha redactat un informe sobre el cost final de les ?obres de construcció de l'hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, i del seu pagament, alerta de diverses anomalies tant pel que fa a la contractació de les obres, el pagament d'interessos no previstos i l'increment del cost de finançament del centre sanitari. Concretament, l'organisme assenyala que la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària es va fer per un import superior (49,30 milions) a l'establert en l'adjudicació (42,55 milions) i critica l'adjudicació directa de diversos contractes al mateix despatx d'arquitectes encarregat de la redacció de l'avantprojecte i el projecte bàsic del nou hospital. També veu indicis de responsabilitat comptable per l'increment del cost de finançament de l'obra i pel pagament d'interessos no previstos en el Plec de clàusules.
L'objectiu de l'informe publicat aquest dimarts per la Sindicatura de Comptes és la fiscalització del cost final de les obres de construcció de l'hospital Comarcal del Baix Llobregat, Moisès Broggi, i del seu pagament. El període analitzat ha estat, per tant, des de la finalització del projecte constructiu, el mes de desembre del 2009, fins al mes de març del 2015. Pel que fa a la contractació de les obres, l'informe assenyala diverses anomalies, com la signatura del contracte amb l'empresa adjudicatària per un import superior a l'establert en l'adjudicació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook