21 de octubre de 2017
21.10.2017

L'Estat podrà perseguir els funcionaris catalans que no acatin el 155

  Aquesta potestat disciplinària exercida pel Govern de la Nació no exclou responsabilitats penals

21.10.2017 | 15:29
Els funcionaris poden ser castigats per no acatar les ordres del 155.

L'Estat podrà imposar sancions disciplinàries als funcionaris o personal laboral de la Generalitat de Catalunya que no acatin l'aplicació de l'article 155 de la Constitució acordat avui pel Consell de Ministres, sense perjudici de posar-ho en coneixement de la Fiscalia.

    "L'incompliment de les mesures contingudes en el present Acord s'entendrà com a incompliment del deure de fidelitat a la Constitució i a l'Estatut, als efectes de les infraccions previstes en la normativa disciplinària estatal o autonòmica", assenyala l'acord del Govern.

    Aquesta potestat disciplinària exercida pel Govern de la Nació, o pels òrgans o autoritats que designi a aquest efecte, no exclou la possibilitat que el Ministeri Públic pugui exigir responsabilitats penals.

    Per contra, els actuals responsables de la Generalitat de Catalunya o d'organismes, ens i el seu sector públic empresarial, no podran actuar contra el seu personal per acatar les resolucions del Tribunal Constitucional i del poder judicial que han anul·lat les activitats relacionades amb el procés secessionista.

    "Són nuls de ple dret i ineficaços, sense perjudici de la responsabilitat administrativa, penal o d'un altre ordre que siguin procedents respecte a qui iniciï, tramiti o resolgui els expedients sancionadors", alerta.

    Tampoc tindrà validesa qualsevol publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya sense l'autorització o en contra de l'acordat pels òrgans o autoritats que designi el Govern de la Nació.

    En l'exercici d'aquestes facultats determina la falta de vigència de la disposició normativa corresponent, així com de la manca de validesa i efectes de la resolució, acte o acord objecte de publicació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema