El Vaticà ha portat als tribunals eclesiàstics a 17 cures de Catalunya per les pràctiques sectàries i la doctrina sexual dubtosa que duien a terme al "Seminari Poble de Deu" (SPD), una associació de fidels que, segons ha publicat aquest diumenge el diari 'El País', permetia el sexe sense considerar-lo pecat. L'SPD va ser creada el 1977 a Barcelona i va ser dissolta el 15 d'abril del 2017 pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

La Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense ha explicat a través d'un comunicat que els clergues estan sent investigats "per les seves opinions doctrinals i la seva aplicació a la vida cristiana" a través d'un tribunal eclesiàstic constituït a Vic.

Com a mesura preventiva, el tribunal ha "decidit suspendre de l'exercici públic del ministeri, però no l'exercici privat, als clergues investigats". La mesura afecta cures de les diòcesis de Barcelona, Tarragona, Lleida, Urgell i Vic i cadascuna d'elles "ho està aplicant d'acord amb la Congregació per a la Doctrina de la Fe".

La Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense ha informat que està a l'espera de "les decisions que vagi prenent el tribunal canònic" i ha subratllat que cal "preservar el dret a la bona fama i a la presumpció d'innocència de tots els implicats".

"Els Bisbats sempre han aplicat escrupolosament el que estableix la Santa Seu en aquests casos", ha destacat la secretaria tot explicant que si aquest procés "portés a descobrir indicis fonamentats de responsabilitat penal en l'àmbit civil, immediatament serien posats en coneixement de les autoritats judicials".

L'Arquebisbat de Barcelona va suspendre l'Associació privada "Seminari Poble de Déu" (SPD) el 15 d'abril de 2017. Segons la Secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense, "aquesta mesura es va prendre després de consultar la Congregació per a la Doctrina de la Fe, així com els Bisbes de les Diòcesis de Tarragona, Lleida, Urgell i Vic, i també Bilbao i Valledupar (Colòmbia), on l'Associació era present, després d'un llarg període d'investigacions i discerniment, tot sospesant les circumstàncies i el bé de l'Església".

Segons s'indica en el comunicat, el 2017 es va decidir suprimir el "Seminari Poble de Déu" per raons "estrictament d'ordre teològic". Aleshores, els bisbes "van creure que no es donaven prou garanties per a la continuïtat de l'associació i que aquesta no gaudia de la necessària confiança de l'Església per a dur a terme l'ensenyament de la doctrina catòlica, que era un dels objectius principals de l'SPD".