03 de març de 2011
03.03.2011

L'hospital de Puigcerdà no ha justificat més de 14 milions d'euros a Sindicatura

L'organisme detecta «una manca important de control intern» i diu que les contractacions se saltaven els procediments

03.03.2011 | 10:38
L´actual hospital de Puigcerdà, en una imatge d´arxiu |

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats i «una manca important del control intern» de la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà, en base a l'anàlisi dels comptes corresponents a 2008. Concretament, l'organisme ha detectat que la Fundació no ha aportat la documentació necessària per poder justificar 7,2 milions d'euros destinats a construccions, ni 4,5 que van servir per a instal·lacions tècniques i de maquinària. A més, la Sindicatura tampoc ha tingut accés a la documentació suport de les subvencions rebudes per valor de 2,4 milions d'euros.

La falta de documentació sobre aquests 2,4 milions en subvencions fa que la Sindicatura, segons assenyala, «no es pugui manifestar» sobre la correcta imputació al compte de resultats dels 151.539 euros traspassats en concepte de sanejament de les subvencions. Tampoc s'ha facilitat, afegeixen, cap documentació de suport que permeti validar els 169.000 euros comptabilitzats en l'epígraf «Provisions a llarg termini», ni tampoc del moviment realitzat durant l'exercici, que suposava un efecte net de més de 69.000 euros.

L'informe de la Sindicatura també assenyala que «no consta» enlloc que la Fundació hagués realitzat cap actuació per reclamar als seus deutors els imports pendents de cobrament de mútues i entitats asseguradores, usuaris particulars i usuaris de residència. A 31 de desembre de 2008, assenyala l'informe, aquesta quantitat ascendia a 827.734,55 euros, un 40% dels quals, calculen, són anteriors al 2002. Així mateix, la provisió que hi havia a finals del 2008, de 185.473 euros, era «insuficient» per cobrir els imports de dubtós cobrament, segons la Sindicatura. L'organisme creu que la provisió s'hauria hagut de situar al voltant del 800.000 euros.

De la mateixa manera, la Sindicatura diu que «no es pot manifestar» sobre la raonabilitat de l'import de gairebé 60.000 euros que la Fundació tenia pendent de cobrament amb el proveidor Bugaderia Industrial l'Enclau, SL.

Un compte que no consta

Entre d'altres detalls, la Sindicatura constata que la Fundació va obrir un compte durant l'exercici de 2008 a la Caixa que tenia un saldo net de 4.129,56 euros i que no constava a la comptabilitat de la Fundació. Així mateix, tampoc constaven els cobraments i pagaments vinculats a aquest compte. D'altra banda, l'organisme també assenyala que un metge tenia firma a diversos comptes bancaris però que no consta en l'autorització per als òrgans estatuaris.

Pel que fa a les contractacions, la Sindicatura apunta que la Fundació adjudicava els contractes «de forma directa i sense seguir cap dels procediments establerts en la normativa de contractació pública».

D'altra banda, l'informe assenyala que, per controlar l'immobilitzat material i conèixer quin és l'import a amortitzar durant cada exercici, la Fundació es basa en uns fitxers extracomptables d'immobilitzat que «no quadren» amb els imports que hi ha reflectits en el balanç. Per tant, indica l'organisme, el càlcul de la Fundació per a la dotació de l'amortització de l'immobilitat material, que ascendeix a 370.609 euros, «no s'ha pogut validar». De la mateixa manera, tampoc s'ha pogut comprovar el valor de l'amortització acumulada de l'immobilitzat material, que al tancament de 2008 era de gairebé 6 milions d'euros.

Tal com recorda l'informe, la Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà té com a finalitat la prestació de serveis d'assistència sanitària en els municipis de la comarca de la Cerdanya. El seu òrgan de govern és el Patronat, format per l'alcalde de Puigcerdà, actualment el republicà Joan Planella, i altres vuit membres designats per la corporació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades