El grup ecologista Gent del Ter ha presentat al·legacions al projecte de millora de la variant de Torroella de Montgrí i ha demanat que es replantegi totalment per tal d'evitar grans inversions, de manera que s'adeqüi a la conjuntura econòmica actual aprofitant les vies ja existents. Entre els arguments que manifesta Gent del Ter en la seva al·legació, exposa que si es fa la variant l'activitat econòmica de Torroella se'n veurà afectada negativament.

D'altres raones per oposar-se al projecte de variant de Torroella dissenyat per la Generalitat són que Gent del Ter no troba justificable la construcció d'una carretera elevada i un pont nou; que la despesa econòmica és innecessària i desproporcionada si es té en compte el volum de trànsit real i el fet que existeix una altra via a Parlavà que es podria potenciar. Aquesta opció, apunta el col·lectiu, permetria evitar expropiacions.

Quant al projecte, Gent del Ter proposa que la carretera d'Ullà es pot aixecar entre 0,5 i un metre tenint en compte els drenatges i passos de fauna, i recordant que aquesta zona afectada és molt propera al Parc Natural i s'han de respectar els connectors biològics. I afegeix que es podria millorar la connexió entre Ullà i Torroella de Montgrí.