Els establiments extrahotelers gironins, a diferència dels hotels, han notat el pes de la crisi, perdent en conjunt un 8,1% de pernoctacions en total respecte al juliol de 2012 i, el que és molt més significatiu, un 28% de les de clients nacionals. El sector pitjor parat ha sigut el dels apartaments, amb un descens del 10,3% en les pernoctacions. Els càmpings han baixat un 7,4% i el turisme rural un 7,2%. Ho feia públic ahir l'INE, el mateix dia que la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona informava que els hotels gironins finalitzen l'agost amb ocupacions del 70%, si bé en les comarques costaneres ha sigut superior, i esperen un setembre similar al de l'any passat.

Contràriament al que ha passat amb els hotels aquest agost i el passat juliol, els allotjaments extrahotelers de la Costa Brava han patit greus davallades. Segons les dades corresponents al juliol de l'INE, els apartaments han perdut un 10,3% de pernoctacions, els càmpings un 7,4% i el turisme rural un 7,2% -en aquest darrer apartat hem comptabilitzat la totalitat de la província i no només la costa-, donant com a resultat un descens del 8,1% de les pernoctacions extrahoteleres, passant de les 2.906.838 de juliol de 2012 a les 2.672.778 del mateix mes d'aquest any (el mateix mes de juliol, les pernoctacions hoteleres a la Costa Brava van augmentar un 1,8% tant entre turisme estranger, un1,7%-, com nacional, un 2,1%).

Es dóna la circumstància que no només hi ha hagut descens en les tres categories extrahotelers, sinó que en totes elles la baixada s'ha produït tant entre turisme espanyol com estranger, amb l'única excepció dels clients ?estrangers de turisme rural, que han augmentat lleugerament. Els apartaments han passat de les 672.615 pernoctacions a les 603.754, els càmpings de les 2.182.743 a les 2.021.251 i el turisme rural de les 51.478 a les 47.773.

El descens a les comarques de Girona gairebé sextuplica l'experimentat per la mitjana dels establiments extrahotelers de l'Estat, que han perdut en total un 1,4% de pernoctacions respecte juliol de 2012. Els apartaments han fins i tot superat les xifres d'un any abans (+0,8%), mentre que els càmpings han baixat un 3,4% i el turisme rural un 7,2%.

Els establiments gironins han perdut unes 170.000 pernoctacions de clients espanyols i unes 63.000 de clients estrangers. Si la diferència en números absoluts ja és important, es posa més de rellevància en percentatges, ja que significa haver perdut un 28% de pernoctacions nacionals -això inclou tant les de catalans com les d'espanyols- i un 2,8% d'estrangeres.

Els hotels, al 70%

L'ocupació turística mitjana dels hotels durant el mes d'agost que avui finalitza ha estat del 70%. Tal com va succeir el mes de juliol, l'ocupació s'ha concentrat a a les zones costaneres amb xifres d'entre el 85% i el 90% a la Costa Brava Centre i a la Selva Marítima. Fins i tot alguns establiments han arribat el 95%, un 5% més del que s'havia previst. A l'Alt Empordà l'ocupació ha estat del 65%.

Pel que fa a la zones d'interior, a Girona i Radial l'ocupació ha estat del 65%, a la Selva Interior un 60% i a la Garrotxa un 55%. A les zones de muntanya, l'ocupació a la Cerdanya ha estat del 60% (un 10% més del que es preveia gràcies a les reserves d'última hora) i el Ripollès del 50%, sempre segons les xifres donades a conèixer ahir per la patronal gironina del sector. També tal com es preveia, les dates de major ocupació s'han concentrat en la primera quinzena d'agost i les estades per persona i dia han oscil·lat entre tres i quatre dies.

Setembre com el del 2012

En general la previsió d'ocupació del mes de setembre és semblant a la de l'any 2012. A la comarca de l'Alt Empordà es preveu una ocupació entre el 55% i el 60% i a Girona i Radial del 55%. A més, un 70% a la Costa Brava Centre i un 75% a la Selva Marítima.

Pel que fa a les zones d'interior i de muntanya es preveu que a la Selva Interior l'ocupació sigui del 45%, a la Cerdanya i el Ripollès del 30% i a la Garrotxa del 40%. Segons l'estadística d'ocupació es preveu que la mitjana d'estades per persona sigui entre dues i tres nits com a tendència habitual. Els preus oscil·laran entre els 85 i 90 euros per persona i nit amb esmorzar inclòs, tal i com el mes d'agost i com el setembre del 2012. El mes de setembre ?-va informar la Federació d'Hostaleria- destaca per un turisme de parelles de mitjana edat entre 35 i 55 anys i majoritàriament de nacionalitat estrangera, essent els pioners els francesos i els anglesos. No obstant, el turisme provinent de Barcelona, també és rellevant en aquest mes. Una altra dada rellevant, extreta de l'estadística que la Federació duu periódicament a terme, és que durant la setmana hi haurà presència de turisme estranger i els caps de setmana se li afegirà el de l'Estat, bàsicament català.