Les diputacions de Lleó i Valladolid són les més transparents el 2013, segons els Índexs de Transparència que elabora l'organització Transparència Internacional Espanya (TI-Espanya) que mesura, a través de 80 indicadors en sis àrees, aquest nivell, i la de Guadalajara és la menys transparent. La corporació provincial de Girona ha assolit un 66 i es queda a la meitat de la taula. Les diputacions de Tarragona i Barcelona són amb molta diferència les dues instucions catalanes més prepardes per donar informacióa al ciutadà.

En roda de premsa, el president de TI - Espanya, Jesús Lizcano, va presentar els resultats i va destacar que, respecte a l'anterior edició de 2012, totes han millorat, ja que llavors la valoració mitjana va ser de 48,6 sobre cent i ara és del 69,6, el que mostra "l'important esforç de transparència i obertura informativa" que, en general, han fet aquestes institucions.

Tot i que encara hi ha disparitat en el conjunt, disminueixen significativament les diputacions suspeses, ja que si el 2012 eren 27 les que no van arribar als 50 punts, ara són nou.

L'any passat només dues diputacions -Biscaia i Tarragona- van obtenir 90 o més punts sobre cent i el 2013 han estat onze.

Després Lleó i Valladolid, se situen les puntuacions d'Orense, Tarragona, Biscaia, Palència, València, Granada, Lugo, Barcelona i Huelva, que han obtingut un excel·lent.Hi ha a més 12 diputacions que arriben al notable (entre 70 i 89), mentre que altres tretze entitats han obtingut l'aprovat, amb unes puntuacions entre 50 i 69, enre els quals s'inclou Girona.

Gairebé dos terços de les diputacions (29 de les 45 avaluades) han creat un portal específic de transparència interior de les pàgines webs, amb els indicadors de TI -Espanya.

Pel que fa a les diferents àrees de transparència, Lizcano va destacar que una "assignatura pendent" d'aquestes institucions és l'economicofinancera, ja que la mitjana col·lectiva és de 60,2 sobre 100, encara que l'àrea en què s'han obtingut per terme mig una menor puntuació és la que fa referència als indicadors de la nova Llei de Transparència, on obtenen 58,7.

En la seva opinió, això indica que, tot i que la majoria estan relativament preparades per a la publicació de les informacions que preveu aquesta propera Llei, hi ha encara un terç que no publica una part significativa de les dades que seran exigits obligatòriament per aquesta llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

Les puntuacions més altes s'assoleixen en l'àrea de relacions amb els ciutadans i la societat (83,2), seguit de transparència en les contractacions de serveis (76,1), en matèria de serveis i suport als municipis (75,4) i informació sobre la pròpia diputació (73).

El vicepresident segon de la Fundació Ortega-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, considera que les diputacions són "gairebé imprescindibles" al món rural i pedra angular "en la prestació de serveis".