16 de abril de 2014
16.04.2014

Test "low cost" per detectar càncers gàstrics

Investigadors de l'ICO de Girona i del Trueta descobreixen una nova manera de diagnosticar a temps aquests tumors

16.04.2014 | 00:00
Test "low cost" per detectar càncers gàstrics

UNA MALALTIA QUE ES MANIFESTA TARDEls símptomes del càncer gàstric solen aparèixer quan el tumor ja està en una fase molt avançada. Només en un 20% dels casos els professionals aconsegueixen detectar aquest càncer en etapes inicials, abans que el tumor hagi fet metàsatasi a altres parts del cos. Ara, científics de l'ICO de Girona i del Trueta han desenvolupat una senzilla tècnica que podria resoldre aquest problema.

L'Institut Català d'Oncologia -ICO- de Girona i l'hospital Trueta s'han acostat a l'objectiu de detectar en fases inicials el càncer gàstric. Un objectiu sens dubte valuós tant pels professionals com pels pacients, ja que aquest tumor és un dels que es detecta més tard, molts cops quan ja ha fet metàstasi a altres parts del cos. Investigadors dels dos centres gironins han descobert una nova manera de diagnosticar-lo a través d'un test de baix cost capaç de distingir la mucosa gàstrica normal de la tumoral.
El treball va començar fa cinc anys quan Javier Menéndez, responsable del Laboratori de Recerca Translacional de l'ICO Girona, i Manuel Puig, especialista en cirurgia gàstrica de l'hospital Trueta, van començar a investigar en el desenvolupament d'un test de diagnòstic de càncer gàstric de baix cost, basat en tècniques de proteòmica d'afinitat.
L'estudi, que va comptar també amb la col·laboració logística de la Unitat d'Investigació Clínica de l'ICO Girona i del seu personal d'infermeria, va identificar finalment una signatura de 21 proteïnes capaç de distingir les dues mucoses amb una sensibilitat del 82% i una especificitat del 73%.
A banda de ser fiable, la prova pot ser relativament fàcil de portar a terme en pacients que encara no tenen els símptomes: els biomarcadors clau per la detecció pertanyen a una proteïna secretada en teixits i fluids corporals, que podrien facilitar nous estudis d'escrutini no invasius.

Prova amb 32 pacients
Segons l'explicació científica que va donar l'ICO, el test té en consideració els processos inflamatoris que promouen el desenvolupament del càncer i examina de manera simultània l'expressió de 120 citoquines, 43 factors angiogènics, 42 factors de creixement, 40 factors inflamatoris i 10 metal·loproteïnases en mostres aparellades de teixit tumoral i normal de la mucosa gàstrica procedents de 32 pacients.
Els investigadors han denominat a aquest nou test INPROGAS (INflammatory protein-driven gastric cancer Signature) i els resultats sorgits de l'estudi es van publicar la setmana passada a la revista Oncotarget.
Així mateix, divendres passat, 11 d'abril, va tenir lloc la defensa del projecte de tesi: "Descobriment i validació d'una firma d'expressió de 21 proteïnes predictiva a càncer gàstric mitjançant tècniques oncoproteòmiques de baix cost basades en micromatrius d'anticossos", a càrrec del primer autor de l'estudi, Manuel Puig Costa, per optar al Grau de Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La tesi va obtenir un excel·lent cum laude.
El treball de tesi doctoral ha estat co-dirigit per Javier A. Menéndez, doctor en Bioquímica i Biologia Molecular, coordinador del Laboratori d'Investigació Translacional de l'ICO-Girona, Antonio Codina Caçador, doctor en Medicina i Cirurgia, cap del Servei de Cirurgia de l'hospital Trueta, i Manuel Armengol Carrasco, doctor en Medicina i Cirurgia, catedràtic de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook