Els sotasignats amb motiu del DIA INTERNACIONAL DEL FARMACÈUTIC, llicenciats tots en farmàcia, i exercint en els diversos sectors de la nostra professió, ens dirigim a vostès perquè intervinguin i demandin que l'homeopatia no sigui avalada per cap organització científica, governamental, universitària ni professional farmacèutiques: Ministeri de Sanitat, Col·legis Oficials de Farmacèutics, Facultats de Farmàcia ni societats científiques.

Els motius que ens porten a expressar aquesta petició són d'índole científica, tècnica, ètica i professional. Com a professionals sanitaris que som i conscients de la nostra importància com a tècnics en el Sistema Nacional de Salut, apostem per que el nostre exercici professional estigui sempre sustentat en criteris científics i tècnics validats, així com en concordança amb la legislació vigent.Molta gent creu avui dia la que l'HOMEOPATIA és una teràpia vàlida i els seus productes reben el nom de MEDICAMENTS sense que existeixi cap aval científic que així ho demostri, permetent-se la comercialització de productes amb indicació terapèutica que incompleixen tota la legislació i normativa sanitàries i a la qual estan sotmesos els veritables medicaments.També s'introdueix en Col·legis de Farmacèutics que compten fins amb vocalíes "ex profeso" i ofereixen formació als seus col·legiats, incomplint els seus estatuts i codis ètics, que estableixen:

16.- El farmacèutic proporcionarà una informació veraç i adequada a cada pacient, no fomentant en cap cas expectatives terapèutiques injustificades o inadequades i promovent el seu dret a la prevenció i diagnòstic de la malaltia i a tractaments eficaços i segurs. Arriba a aparèixer en guies clíniques de societats científiques, menyspreant així el valor que la ciència pot donar a la terapèutica moderna.Hi ha facultats de farmàcia que inclouen en els seus plans d'estudis assignatures d'aquesta falsa teràpia, danyant la imatge de la universitat i la professió en incloure l'homeopatia amb la resta dels tractaments científics, sense cap evidència que la sustenti. Perquè l'homeopatia no és ciència ni ha guarit de res a ningú en més de 200 anys.

Per això, apel·lem a la professió farmacèutica perquè no permeti que l'engany de l'anomenada "terapèutica homeopàtica" estigui present en el nostre exercici professional ni en OFICINES NI SERVEIS DE FARMÀCIA, on se li dóna una indeguda empara científica. Tot això sense oblidar el perill que comporta per als pacients el reemplaçament o abandó de teràpies que sí han demostrat la seva efectivitat.

Esperem el seu suport i col·laboració perquè l'homeopatia deixi de tenir l'aval de la nostra professió en el seu àmbit d'actuació i treball.

Atentament.