30 de novembre de 2017
30.11.2017

L'impacte positiu en la salut de les habilitats per a la vida

?Desenvolupar aquestes destreses ens ajuda a tenir més control sobre la nostra salut i a adoptar i mantenir estils de vida saludables

30.11.2017 | 11:40
Sessió del programa «Sigues tu» de Dipsalut, a l´escola Gonçal Comellas d´Avinyonet de Puigventós.

La salut de les persones depèn de nombrosos factors que van molt més enllà de la genètica o de l'atenció sanitària. Entre els que més la determinen hi ha les condicions econòmiques, socials, culturals, ambientals..., però també la capacitat dels individus i de les col·lectivitats d'utilitzar els recursos que tenen a l'abast per generar salut. Enfortir les habilitats per a la vida de les persones permet multiplicar aquesta capacitat.

Però que són les habilitats per a la vida? Són destreses psicosocials que complementen i optimitzen la intel·ligència i els coneixements.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que n'hi ha deu de bàsiques:


Comunicació interpersonal. Inclou tant la comunicació verbal com la no verbal i l'escolta activa. Ens serveix per establir relacions basades en el respecte i benestar mutu, que permetin l'autenticitat de les parts i així ser capaç de conservar relacions significatives, així com de posar fi o transformar les que impedeixen el creixement personal.


Negociació i rebuig. Escoltar la pròpia veu per expressar amb claredat, i de la manera apropiada, el que se sent, pensa o necessita. Fer-ho en el moment adequat, de forma assertiva: sense imposar, ignorar, manipular ni agredir ningú. Ser capaç d'argumentar una postura o una crítica encara que contradigui el que diuen altres persones.


Empatia. Connectar amb l'altra persona per escoltar, i comprendre les seves necessitats, per donar-li resposta d'una manera solidària, d'acord amb les circumstàncies. Implica ser capaç de reconèixer que la pròpia forma de pensar és només una més, no l'única i la correcta. 


Col·laboració i treball en equip. Ser capaç de treballar i cooperar amb els altres de forma respectuosa i essent conscient de les capacitats d'un mateix, tot confiant en les de l'altre. Compartir estratègies i assumir responsabilitats de lideratge per contribuir a l'assoliment d'un objectiu compartit.


Advocació i defensa. Ser capaç d'entusiasmar-se per una causa i mantenir una actitud constructiva vers el conflicte. Actuar amb flexibilitat per crear aliances amb altres persones i fer servir la capacitat d'influència i de persuasió per incidir en la millora del bé comú i generar canvi. 


Gestió de la tensió i l'estrès. Identificar oportunament les fonts de tensió i estrès en la vida quotidiana, saber reconèixer-ne les diferents manifestacions i trobar eines per eliminar-les o contrarestar-les d'una manera saludable. És aprendre a donar el millor d'un mateix en cada moment en comptes de mantenir-se en un autojudici permanent. És saber aturar-se i relaxar-se a temps.


Gestió dels sentiments i les emocions. Aprendre a navegar en el món de les emocions i els sentiments per aconseguir una «sintonia» més gran amb el món afectiu propi i amb el de les altres persones. Descobrir com reaccionem davant el plaer, l'alegria, la tristesa, la ira o la injustícia ... permetre que la raó intervingui per identificar què ens impulsa i què ens paralitza.


Autoestima i control intern. Desenvolupar autoconfiança i autoconsciència, descobrir gustos, disgustos, talents, debilitats i oportunitats pròpies per autoconstruir-se. És, també, la capacitat per definir objectius i autoavaluar-se; vol dir construir sentit sobre nosaltres mateixos, sobre les altres persones i sobre el món en què vivim.


Pensament crític. Ser capaç de desenvolupar un punt de vista personal, documentat i reflexionat per arribar a conclusions pròpies sobre la realitat personal i social. Qüestionar-se i qüestionar per comprendre i enfortir la diversitat de pensament. La persona crítica es pregunta, investiga i no accepta les coses d'una manera crèdula.


Presa de decisions i solució de problemes. Avaluar diferents alternatives tenint en compte les necessitats, els criteris i les conseqüències de les decisions no només per a la pròpia vida, sinó també per a l'aliena. Suposa tenir capacitat d'anàlisi en funció de les emocions, les actituds, els valors i la motivació propis i tenint en compte als altres. Decidir és assumir la responsabilitat de transformar les circumstàncies en què vivim. També suposa pensar solucions alternatives als problemes de forma creativa.


Desenvolupar aquestes habilitats és clau per prendre bones decisions i per afrontar de manera positiva els desafiaments de la vida quotidiana. Per aquest motiu, incidir en elles s'ha adoptat com a estratègia en promoció de la salut.

Dipsalut ho fa amb programes com el «Sigues tu, eines i actius per a la salut», que es desenvolupa a escoles i instituts de la demarcació de Girona.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema