20 de març de 2018
20.03.2018

Les travesseres de la Jonquera i Besalú són les pitjors de Girona

El RACC suspèn aquests dos trams urbans de les carreteres N-II i N-260

20.03.2018 | 15:08
Les travesseres de la Jonquera i Besalú són les pitjors de Girona

De cada deu accidents de trànsit greus i mortals que passen a Catalunya, dos ocorren en travesseres urbanes, vies que són, alhora, carrer i carretera: carrer, perquè els veïns del poble o ciutat en qüestió hi transiten sovint, a peu, en bicicleta, en moto o en vehicle de quatre rodes; carretera, perquè també són vies de pas que fan servir conductors per desplaçar-se d'un municipi a l'altre. Des del 2011, el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) fa auditories de les travesseres urbanes catalanes; d'aleshores ençà n'ha analitzat 28 i ahir, a Girona, l'entitat va fer públics els resultats dels últims set trams analitzats l'any passat, tots a la província: les travesseres de la Jonquera (N-II); Besalú (N-260); Sant Feliu de Guíxols (GI-682); Sant Hilari Sacalm (GI-542); Banyoles (C-150a); Lloret de Mar (GI-682) i la Bisbal d'Empordà (C66). «Els resultats no són per tirar cohets», avançava el president del RACC, Josep Mateu; això vol dir que cap de les vies obté una nota remarcable: cinc aproven (la Bisbal, Lloret de Mar, Banyoles, Sant Hilari Sacalm i Sant Feliu de Guíxols), però cap passa dels 65 punts sobre 100. Dues suspenen amb claredat: Besalú, que obté només 47 punts, i la Jonquera, amb una nota de 34.

En termes generals, les travesseres urbanes, tot i estar ben senyalitzades, presenten «deficiències importants» en mobilitat (voreres en mal estat; escassetat de passos de vianants; transport públic insuficient i poca presència de carrils bici). Igualment, falla l'«adequació urbana» d'aquestes vies, que estan «poc integrades en l'entorn urbà» i això fa que els conductors de pas les percebin «com a carreteres i no com a carrers», assenyala l'auditoria del RACC. Resumint, el gran problema que presenten aquests carrers/carreteres és que «no són prou segures», ni tampoc «accessibles» ni «còmodes» per als veïns, sobretot per als que s'hi mouen a peu o en bici. En l'àmbit de la seguretat, l'informe del RACC també detecta que la il·luminació és pobra en general, que hi ha massa girs a l'esquerra (un factor generador de «situacions freqüents de risc») i que hi ha poca presència d'«elements de moderació del trànsit» (passos de vianants elevats, bandes rugosos, rotondes, semàfors, etc.). Si bé suspenen clarament en mobilitat, les travesseres de la Jonquera i Besalú aproven en seguretat (62 i 53 punts respectivament).

Compliment del límit de velocitat

De l'anàlisi del set trams gironins en surt, això no obstant, una dada positiva: el compliment – amb l'excepció de la Jonquera– del límit màxim de velocitat i l'estacionament correcte de vehicles. L' Auditoria RACC sobre la Qualitat de les Travesseres Urbanes s'elabora amb l'objectiu de fomentar la «cultura de la mobilitat», explica el delegat del RACC a Girona, Bartomeu Masllorens. Lluís Puerto, director de la Fundació RACC, assenyala que els últims set trams analitzats presenten «resultats millorables»i el RACC apel·la a la «complicitat entre administracions» per afrontar el problema i revertir la situació amb inversions per part de les administracions titulars. En els deu primers llocs del rànquing del RACC hi ha set travesseres de Girona.

Resultats específics de cada travessera

La Jonquera - N-II (34 punts)

Obté la pitjor nota entre totes les travesseres de Girona analitzades pel RACC des del 2011, i és la tercera pitjor en el rànquing de tot Catalunya

- La travessera de La Jonquera suspèn clarament i està entre les pitjor valorades de totes les que ha analitzat el RACC, amb només 34 punts dels 100 possibles i 2 Estrelles RACC.

- Els passos de vianants que hi han estan massa espaiats entre sí, hi ha manca de vorera en bona part de la longitud, i la cobertura de les parades de transport públic és insuficient. Tampoc hi ha infraestructura per bicicletes, tot i haver-se detectat presència de ciclistes.

- La intensitat de circulació de vehicles pesants és intensa, fet que no promou el caràcter urbà que ha de tenir la travessera, generant inseguretat i condicionant a la resta d´usuaris de la via. Tampoc té arbrat ni mobiliari urbà.

- En canvi, obté un resultat acceptable en la valoració de la Seguretat viària, tot i que hauria d´introduir elements de moderació del trànsit, per assegurar el compliment del límit de velocitat (quasi el 25% dels vehicles excedeixen en més d´un 10% el límit de velocitat).

Besalú - N-260a (47 punts)

Té greus mancances en Mobilitat, sobretot en voreres i passos de vianants

- La travessera de la N-260 al seu pas per Besalú es queda a les portes de l´aprovat amb 47 punts i 2 Estrelles RACC. El tram entre el pont i l´enllaç amb la A-26 perjudica la nota.

- Suspèn clarament en Mobilitat, fonamentalment per una mala disposició dels passos de vianants, voreres estretes i en mal estat i manca de carril bici. En Seguretat viària, ha de millorar la il·luminació, incorporar elements moderadors del trànsit o millorar la disciplina
d´estacionament.

- Juntament amb Sant Hilari Sacalm, té la millor valoració en Adequació urbana per la baixa contaminació acústica i l´existència d´arbrat i mobiliari urbà.

Sant Feliu de Guíxols - GI-682 (51 punts)

La Mobilitat per a vianants i ciclistes no compleix els mínims de qualitat

- Amb 51 punts sobre 100 i 3 Estrelles RACC, la travessera de Sant Feliu de Guíxols ha superat l´auditoria però te un ampli marge de millora.

- Suspèn en Adequació urbana, s´hauria d´incorporar arbrat i mobiliari urbà en el tram final nord-est, ja que obté una valoració negativa en aquest aspecte.

- Les actuacions més urgents de mobilitat són l´amplada de les voreres i la il·luminació en alguns trams. També obté bons resultats en transport públic, senyalització d´orientació i contaminació acústica. A nivell de Seguretat viària són necessaris més elements de moderació del trànsit per fer complir el límit de velocitat per part dels usuaris, i sobretot millorar el manteniment i senyalització dels passos de vianants.

Sant Hilari Sacalm - GI-542 (56 punts)

Ha de millorar les voreres i la il·luminació

- La travessera de Sant Hilari Sacalm obté 56 punts i 3 Estrelles RACC.

- Destaca en el factor d´adequació urbana, on ha aconseguit les millors puntuacions de l´auditoria juntament amb Besalú. També ha obtingut bones valoracions en altres paràmetres com la contaminació acústica i el compliment de la velocitat màxima de circulació, i és l´única travessera que compta amb algunes illetes centrals als passos de vianants, un element que reforça la seguretat viària perquè permet als vianants creuar amb major seguretat.

- Ha de millorar les voreres i la il·luminació i introduir elements de moderació del trànsit, com més passos de vianants, algun d´ells elevat. A més, els girs a l´esquerra s´han de gestionar millor perquè provoquen situacions freqüents de risc. També cal introduir infraestructura ciclista.

Banyoles - C-150a (59 punts)

Té bona dotació de passos de vianants, però les voreres són estretes en alguns trams i la il·luminació és insuficient.

- La travessera de Banyoles aprova tots els factors, obté 59 punts i 3 Estrelles RACC.

- Destaca la bona disposició dels passos de vianants i la seva senyalització, elements de mobilitat i seguretat viària molt importants per als desplaçaments a peu. La cobertura i accessibilitat del transport públic ha obtingut la màxima puntuació. També contribueix favorablement a la seguretat viària el compliment de la velocitat gràcies a la presència d´elements de moderació del trànsit i a la inexistència d´indisciplina en l´estacionament.

- Tanmateix, en aquesta travessera la il·luminació és insuficient, les voreres són estretes en alguns trams, falta arbrat al centre del nucli urbà i cal millorar la senyalització d´orientació.

Lloret de Mar - GI-682 (61,5 punts)

Ha de millorar la il·luminació i la cobertura del transport públic

- La travessera de Lloret de Mar ha aconseguit 61,5 punts sobre 100. Tot i això, aquesta nota
només li dona 3 Estrelles RACC i encara està lluny del notable.

- Té la segona millor puntuació de tota l´auditoria en els factors Mobilitat i Seguretat viària. Destaca positivament en paràmetres com la disciplina en l´estacionament de vehicles, la senyalització d´orientació i la senyalització vertical dels elements de moderació del trànsit i dels passos de vianants.

- No obstant, ha de millorar en aspectes com la cobertura del transport públic, la il·luminació, l´oferta de carril bici, la presència d´arbrat i mobiliari urbà, i l´elevat número de vehicles pesants que penalitza la nota.

La Bisbal d'Empordà - C-66 (64,5 punts)

Ha de treballar l´Adequació urbana

- La travessera de la C-66 ha aprovat l´auditoria amb 64,5 punts i 3 Estrelles RACC i es converteix en la quarta millor valorada de les 28 analitzades pel RACC des del 2011 a Catalunya.

- Tot i això, suspèn notablement en Adequació urbana. Es tracta de l´única travessera que no compta amb un mínim d´arbrat i d´elements de mobiliari urbà. També hauria d´incorporar elements de moderació de trànsit, millorar les voreres i alternar l´ús de semàfors, de vegades excessiu, amb passos de vianants elevats.

- Destaca positivament en Seguretat viària pel compliment de la velocitat màxima, l´existència de rotondes a les entrades al municipi i la disciplina en l´estacionament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook