El Col·legi de Pedagogs, que disposa d'una delegació a Girona, ha reclamat a les administracions que garanteixin l'accés d'infants i joves en situació de vulnerabilitat, ja sigui per raons socioeconòmiques o perquè tenen algun tipus de discapacitat, a les activitats de lleure d'estiu. El col·lectiu defensa l'«equitat» del lleure educatiu i alerta, sobretot, de les situacions de desigualtat que es generen a l'agost, quan no hi poden accedir els fills de les famílies amb menys recursos econòmics, que treballen amb unes condicions laborals de temporalitat o precarietat o que pateixen dificultats de transport.

D'altra banda, els pedagogs també reivindiquen professionals de l'educació que atenguin «els infants i els adolescents amb mobilitat reduïda, amb hàndicaps sensorials, intel·lectuals o associats a un grau important de dependència o d'altres d'atenció a trastorns de conducta», per tal que rebin «suport i acompanyament més individual i especialitzat, així com l'adaptació d'activitats de joc, esport, etc».

El Col·legi de Pedagogs denuncia que es comet «un greuge econòmic per poder atendre les necessitats educatives d'oci en el lleure» dels fills de persones amb pocs mitjans econòmics i manca de temps per atendre'ls, ja que a l'estiu treballen.

El dret a accedir a les activitats de lleure

Per aquest motiu, els pedagogs demanen que l'accés d'infants i adolescents a les activitats de lleure sigui universal i es consideri un dret, ja que «fomenta l'educació en els valors pedagògics de respecte i col·laboració». Alhora, el col·legi afirma que el sector del lleure educatiu «necessita professionals de l'educació especialitzats i activitats adaptades a la diversitat funcional».