07 de agost de 2018
07.08.2018

Augmenta un 18,2% la distribució de xeringues a persones drogoaddictes

El programa d'intercanvi de xeringues és una estratègia clau d'intervenció per prevenir les malalties contagioses entre els qui consumeixen drogues · L'any 2017 es van distribuir més de 38.000 xeringues a la Regió Sanitària de Girona

06.08.2018 | 23:45

La distribució de xeringues a persones que s'injecten drogues per tal de prevenir el contagi de malalties infeccioses va augmentar un 18,2% el 2017 a la Regió Sanitària de Girona. En concret, l'any passat es van distribuir 38.115 xeringues, 5.675 més que el 2016, de les quals la gran majoria van ser distribuïdes per centres d'atenció primària i consultoris locals, i la resta per farmàcies comunitàries i centres d'atenció i seguiment a les drogodependències, entre d'altres.

El programa d'intercanvi de xeringues (PIX), coordinat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, és una estratègia clau d'intervenció per prevenir les malalties infectocontagioses entre persones que consumeixen drogues per via parenteral. Cal remarcar que, tot i la importància de sensibilitzar i promoure el retorn de material usat, la dispensació del kit d'injecció higiènic no està condicionada al nombre de xeringues que retorni l'usuari.

Els punts d'intercanvi

La distribució de xeringues es prioritza bàsicament en les zones obertes de consum i tràfic de drogues, als municipis amb més de 5 usuaris de drogues per via parenteral (injectada) i també a aquelles localitats que tinguin més de 20.000 habitants.

Durant el 2017 la zona de la Regió Sanitària de Girona on es van distribuir més xeringues va ser al Gironès, que representa el 74,2% del total, seguit per la zona de l'Alt Maresme amb un 16,1%, i a continuació La Selva, Baix Empordà, la Garrotxa i el Ripollès. A l'Alt Empordà, tot i que la comarca disposa de 4 centres PIX, no es va lliurar cap xeringa.

Una cobertura territorial i horària àmplia és clau per garantir que les persones usuàries de drogues per via parenteral utilitzin material nou per a cada consum. Aquest material consisteix en un kit d'injecció format per xeringa i agulla estèril, ampolla d'aigua estèril, filtre, cassoleta i tovalloletes d'alcohol. Els models en cada punt PIX poden ser amb més o menys intervenció de professionals, amb la intenció que l'usuari reculli els kits estèrils i posteriorment dipositi el material ja usat.

En el cas dels usuaris assidus, se'ls facilita contenidors d'ús particular per tal de facilitar el retorn. L'evidència científica demostra que com més xeringues estèrils tingui la persona que s'injecta drogues, menys probabilitat té de fer conductes de risc, com són acceptar o compartir xeringues usades, cassoletes per a la dissolució de la droga, i altre material per al consum.

Per tant, tot i la importància de sensibilitzar i promoure el retorn de material usat, la dispensació de material higiènic no ha d'estar condicionada al nombre de xeringues que retorni l'usuari. Pel que fa a la recollida de material usat, també hi participen alguns Ajuntaments i Consells Comarcals, i tots els centres PIX estan autoritzats com a centres productors de residus per l'Agència de Residus de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat.

78 centres de distribució

En total, a la Regió Sanitària de Girona, hi ha 78 punts PIX, 7 més que l'any anterior, i on hi trobem farmàcies comunitàries (49 establiments), centres d'atenció primària i consultoris locals (19), centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (7), hospitals (2) i equips d'intervenció en medi obert (1). Pel que fa a Catalunya, actualment hi ha 545 punts d'intercanvi de xeringues, dels quals el 70% són farmàcies comunitàries

Tots aquests centres compten amb professionals implicats per garantir l'accés a material higiènic d'injecció i així poder assegurar una bona cobertura horària i territorial i oferir una important tasca sanitària d'atenció a un col·lectiu que sovint es troba en situació d'exclusió social. Durant el 2017 es van realitzar 9 sessions formatives arreu del territori a les que van assistir uns 184 professionals dels diferents punts PIX. En aquestes sessions es va parlar del model de reducció de danys, del funcionament del programa PIX i resolució de dubtes.

Assoliments del PIX

El PIX es va iniciar a Catalunya fa més de 25 anys amb l'objectiu de reduir principalment la transmissió del VIH i la posterior incidència de la SIDA entre persones que s'injectaven heroïna. La implementació del programa d'intercanvi de xeringues i del programa de manteniment amb metadona, conjuntament amb altres estratègies de reducció de danys, són intervencions que han tingut una incidència significativa en la disminució del VIH des d'aleshores, ja que va passar del 34,5% el 2008 al 27,3% el 2015, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la Sida de Catalunya.

Els resultats del programa també han incidit en la prevenció d'altres malalties infectocontagioses, com seria el cas de l'Hepatitis C, i han contribuït a la disminució de pràctiques de risc entre les persones que s'injecten drogues i a la millora de les seves condicions sociosanitàries.

Per la seva banda, destacats organismes internacionals com l'ONU, i la seva divisió especialitzada en la sida, ONUSIDA, o l'Observatori Europeu de Toxicomanies, evidencien que la dispensació i l'accés a material higiènic d'injecció és una mesura prioritària per a la prevenció de malalties infectocontagioses.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook